Naujienos

2020 - 11 - 04

Kas bus su 5% mokesčiu po Konstitucinio teismo sprendimo?

LR Konstitucinis Teismas vakar vakare galiausiai paskelbė nutarimą [2020 m. lapkričio 3 d. Nr. KT187-N15/2020] dėl 9 specialaisiais įstatymais nustatytų mokesčių ir jų panaudojimo tvarkos. Tame tarpe nagrinėtas ir LR miškų įstatymu nustatyto 5% mokesčio atvejis. Kaip bus realizuotas KT sprendimas- turėtų paaiškėti netrukus, tvirtinant Seime 2021 m. valstybės biudžetą. Nes KT neanalizavo mokesčio teisėtumo ar logiškumo, tačiau konstatavo, kad surinkti iš mokesčio pinigai gali būti panaudoti ne vien tik bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose. Tuo pačiu KT neginčijo, kad Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšas administruoja ir jų naudojimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.

Ištrauka iš KT nutarimo: 

[...] Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies (2019 m. gruodžio 10 d. redakcija; TAR, 2019-12-19, Nr. 20657) nuostata „Šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti“ tiek, kiek pagal ją valstybės biudžeto pajamos iš privalomųjų atskaitymų nuo miškų valdytojų pajamų už jų parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką gali būti naudojamos tik bendrosioms miškų ūkio reikmėms ir gamtotvarkos priemonėms miškuose,