Naujienos

2020 - 12 - 09

IN MEMORIAM: Kazimieras Sventickas (1946-03-14 - 2020-12-08)

Vakar vakare netekome žinomo Alytaus krašto žmogaus, Punios šilo gvasties puoselėtojo, daugelio pilietinių inicityvų įgyvendintojo, šviesaus atminimo dr. Kazimiero Sventicko. COVID-19 pandemija pasiglemžė vieną šviesiausių Dzūkijos krašto žmonių, kurio gyvenimo moto buvo "Laimingi, kurie geba turėti, laimingesni – kurie moka pasidalinti"

Gili užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visiems Velionį pažinojusiems.

Laidotuvės vyks penktadienį (2020-12-11) Alytaus raj. Rumbonių kapinėse.

Velionis bus pašarvotas 11 val. Rumbonių kaime esančiuose parapijos bendruomenės namuose, o 14 val. vyks šventos mišios Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčioje.

 


Trumpa Kazimiero Sventicko biografija:

Gimimo data ir vieta: 1946-03-14; Delnicos k. Lazdijų raj.

Titulai: daktaras, socialiniai mokslai (ekonomika), 1988, docentas

Informacija apie išsimokslinimą

Vidurinis: Kauno žemės ūkio technikumas, 1964, kvalifikacija – buhalteris

Aukštasis: Vilniaus valstybinis universitetas, Ekonomikos fakultetas, 1973, kvalifikacija – ekonomistas.

Studijos doktorantūroje ir disertacijos: Lietuvos žemės ūkio akademija. Ekonomikos fakultetas. Disertacijos tema: ,,Ekonominės informacijos formavimo ir naudojimo organizavimas operatyviniam valdymui“ (rusų kalba). Mokslo laipsnis: daktaras. Gynimo data: 1988-07-26. Institucija: Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslo tyrimų institutas

Mokslinių interesų sritys, kryptys ir šakos

Socialiniai mokslai; ekonomika ir vadyba. Įmonių vadybos ir informacinio aprūpinimo organizavimas, ekonominiai nuosavybės santykiai, atsiskaitymų monitoringas.

Pagrindiniai mokslo darbai:

Straipsniai: „Apskaitos organizavimas gerinant valdymo žemės ūkyje operatyvumą“ ( Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto mokslo darbų rinkinys, 1983. Nr.15 p.41-42) „Ūkio veiklos analizės organizavimo planas“ ( Lietuvos žemės ūkio akademijos mokslo darbai, 1985 p.104-106); „Vadovo operatyvioji informacija“ ( žurnalas “ Žemės ūkis“ , 1985, Nr. 4) ; „Tiltai į ūkio ateitį“ (žurnalas „Žemės ūkis“, 1990, Nr.4 ); „Burtažodžiai nuosavybės džinui“ (žurnalas „Žemės ūkis“, 1995, Nr.5); „Būsime teisingi – būsime vargšai“ (Mokslas ir gyvenimas, 1997, Nr.3 ); „Gimtosios nuodėmės“ (monografija „Kaimas lūžio metais“, Lietuvos žemės ūkio universitetas; 2008, p. 339-356).

Leidiniai: „Dispečerinio valdymo sistema “ (su bendraautoriumi dr. Arvydu Kuodžiu , (1984); „Ekonominio darbo organizavimo patyrimas Alytaus rajone“ aut. (1987); „Gimtosios nuodėmės“ aut. (2011); „Alytaus krašto mokslininkai“(su bendraautoriais), 2008. Stažuotės:. Planing and appraisal of industrial projects. University of Bradford, 1994; Managament Development and Banking Skills. Rabobank Nederland, 1995.

Paskutinės darbovietės ir pareigos

1991–1994 m. Alytaus rajono savivaldybė. Valdytojo pavaduotojas-ekonomikos skyriaus vedėjas.

1994–1999 m. Lietuvos žemės ūkio bankas. Skyriaus valdytojo pavaduotojas Alytuje ir Kaune.

1999 – 2014 m. UAB „Vita Baltic International“ porolono gamyklos generalinio direktoriaus pavaduotojas.

Visuomeninė veikla

Lietuvos Žemdirbių Sąjūdžio tarybos narys (1989–1990), Lietuvos Žemdirbių Sąjungos tarybos narys (1990–1992)

Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ – vienas iš steigėjų;

Alytaus Dzūkijos LIONS klubo narys;

Pilietinė draugija „Mūsų Dzūkija“ – vienas iš steigėjų ir pirmininkas;

Alytaus Pilietinis Judėjimas – vienas iš steigėjų;

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugija – vienas iš steigėjų.

Šeima: žmona Dalia, dukra Ramunė, sūnus Mindaugas

Pomėgiai: Analitinė publicistika, labdaros veikla, grybavimas.

Palinkėjimai: Laimingi, kurie geba turėti, laimingesni – kurie moka pasidalinti.

Parengta pagal Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija“ medžiagą