Naujienos

2020 - 12 - 14

akad.Stasys Karazija švenčia 90-metį. Sveikiname!

Vienas iškiliausių šalies miškininkų, Lietuvos Mokslų Akademijos narys emeritas (akademikas),  prof.habil.dr.  Stasys Karazija, buvęs Miškininkų Sąjūdžio Tarybos pirmininkas, 1994-1998 m. vadovavęs Lietuvos miškų institutui, o 1999-2008 m. buvęs šio instituto Senato pirmininku, š.m. gruodžio 14 d. švenčia garbingą 90-ties metų sukaktį. Sveikiname!

Stasys Karazija – vienas žymiausių Lietuvos miškininkystės mokslo kūrėjų, įnešusių svarų indėlį į biogeocenotinę miško kaip ekosistemos sampratą. Jo mokslinė veikla susijusi su Lietuvos miško ekosistemų struktūros tyrimais, kurių rezultatai padėjo spręsti fundamentinius miško biologijos ir ekologijos klausimus ir praktiškus miško ūkinės veiklos uždavinius.

______

Gerbiamas Stasy Karazija,

Lietuvos miško savininkų asociacijos vardu nuoširdžiai sveikiname Jus garbingo jubiliejaus -  90 - mečio proga!

Jūsų reikšmingus darbus Lietuvos miškų mokslui, valstybiniams ir privatiems miškams, gamtos apsaugai, miškininkams ir privačių miškų savininkams šiandien būtų sunku išvardinti dėl jų gausos. O kur dar aktyvi visuomeninė veikla ir miškininkavimo tradicijų puoselėjimas!

Mes džiaugiamės, kad Jūs ir šiandien randate galimybių dalyvauti miškų ūkio ateičiai svarbiose veiklose, prisidedate kuriant miškų ūkio plėtros programas, kovojate prieš nesibaigiančius gamtosauginės politikos iškraipymus, savo turtinga patirtimi ir žiniomis noriai dalinatės su žmonėmis.

Linkime Jums ir Jūsų šeimai kuo geresnės sveikatos, rezultatyvių darbų, ištikimų bičiulių ir paprastos žmogiškos laimės.

LMSA Valdybos pirmininkas
Dr. Algis Gaižutis

 2020 m. gruodžio 14 d.

___