Naujienos

2020 - 12 - 29

✅ Su Aplinkos ministerijos vadovais aptarėme miškų sektoriaus veiklos prioritetus ir aktualiausias problemas.

Šį antradienį (2020-12-29 ) LMSA aktyvas susitikome su Aplinkos ministerijos vadovais: naujuoju aplinkos ministru Simonu Gentvilu ir miškų sritį kuruojančiu aplinkos viceministru Danu Augučiu. Taipogi dalyvavo Nerijus Kupstaitis, AM Miškų politikos grupės vadovas. Nuotoliniu būdu surengtame susitikime išklausėme naujosios AM vadovybės veiklos prioritetus, aptarėme aktualiausias miškų sektoriaus problemas.

Svarbu pažymėti, kad aplinkos ministras didelį svorį numato būsimajam Nacionaliniam susitarimui dėl miškų (po kurio seks įstatymų pakeitimai) , naujajai Nacionalinei miškų sektoriaus plėtros programai (pakeisinčiai baigiančią galioti Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programą). Planuojama per šiuos metus įvykdyti Lietuvos įsipareigojimus plėsti NATURA2000 teritorijų tinklą, kad apsaugoti reikiama apimtimi ES svarbos į Buveinių ir Paukščių direktyvas įtrauktas rūšis bei buveinių tipus. Tačiau ministras S.Gentvilas pabrėžė, kad tai turi vykti  numatant adekvačias kompensacijas miško ir žemės savininkams bei valdytojams už dėl apribojimų atsirandnčius nuostolius. Taipogi sužinojome, kad artimiausiuose ministerijos vadovybės planuose yra atnaujinti Miškų ūkio konsultacinės tarybos sudėtį bei pradėti reguliarius bendrus pasitarimus su socialiniais partneriais, siekiant atviroje ir dalykiškoje atmosferoje išdiskutuoti aktualiausias problemas bei rengiamus sprendimus.

Bendras įspūdis po susitikimo- pozityvus. Naujoji Aplinkos ministerijos vadovybė, aplinkosaugai tampant prioritetu visose ūkio ir žmonių gyvenimo srityse, skubotų reformų nežada. Pertvarkos bus ne revoliucinės, o evoliucinės, išdiskutavus, išgirdus įvairias nuomones bei argumentus, kurie turės būti paremti mokslo žiniomis ir praktikoje pasitvirtinusiais sprendimais.

 

 

...

Apie 5 proc. mokestį- kad jo reikia atsisakyti- aplinkos ministras yra viešai pasisakęs ir anksčiau:

.