Naujienos

2021 - 01 - 11

Sveikiname Algirdą Antaną Bruką 85-čio proga!

Algirdas Antanas Brukas, š.m. sausio 11 dieną mini garbingą 85-metį. Nuoširdžiai sveikiname šį nusipelniusį Lietuvos eruditą miškininką - miškotvarkininką, visuomenės veikėją, gamtininką ir medžiotoją, labai plačių interesų žmogų, kuriam už ilgametę veiklą asociacijos Valdyboje pelnytai suteiktas Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) Garbės nario vardas!

Tikimės, kad ilgametis praktinis darbas, enciklopedinės žinios, nenuilstanti kasdieninė veikla, domėjimasis naujovėmis yra ir bus ta varomoji jėga, neleidžianti senti ir sulaukus garbingo amžiaus planuoti naujus darbus, svajoti ir kurti...

Linkime Jums kuo geresnės sveikatos, stiprybės ir užsispyrimo užbaigti pradėtus darbus, įkvėpimo kibirkšties tęsti kūrybinę veiklą, ištikimų bičiulių ir paprastos žmogiškos laimės.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asocacija

2021-01-11


Gimė A. Brukas Marijampolėje 1936 metų sausio 11 dieną Jono ir Magdalenos Brukų šeimoje. Tėvai - išeiviai iš gausių ūkininkų šeimų, įsikūrusių Buktos girios pašonėje, sukūrę šeimą pasirinko darbininkiško gyvenimo kelią pradžioje apsigyvendami Marijampolėje, vėliau Kauno rajone ir Kaune.

1959 metais baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją ir tapęs miškų ūkio inžinieriumi, Algirdas Brukas kopė karjeros (gerąja to žodžio prasme) laiptais tartum tvirtomis medžio šakomis vis aukštyn ir aukštyn... Pirmoji darbovietė - Kauno miesto apželdinimo trestas, medelyno vedėjas. Antroji ir bene pastoviausia šio reiklaus sau ir kitiems žmogaus įstaiga – Miškotvarkos institutas. Čia pradžioje aštuonetą metų dirbta inžinieriumi, vėliau ketvirtį amžiaus vadovauta visam institutui. Paskui porą metų darbuotasi Lietuvos miškų ministerijoje sekretoriumi ir LR žemės ir miškų ūkio ministerijoje – vice ministro pareigose. Paskutinius septynetą produktyvios darbinės veiklos  metų sukaktuvininkas, prieš išeidamas į užtarnautą poilsį, vėl grįžta į Valstybinį miškotvarkos institutą: tą vietą, kuri, galima sakyti, A. Brukui suteikė sparnus. Tačiau, kad ir kur bebūdamas, kad ir kokį postą užimdamas, sukaktuvininkas niekada nepamiršo, kad jo specialybė - miškininkas. Girios, jų problemos šį žmogų traukia lyg magnetas...

Išsamiau: