Naujienos

2021 - 02 - 12

Teismas nusprendė- turintis 15 ha susisiekiančių sklypų žemės savininkas įgyja teisę tapti medžiotojų klubo nariu

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kaip apeliacinės instancija, priėmė sprendimą, kuriame aiškiai pasisakoma, kad ne tik vieno žemės sklypo, kuri ne mažesnis kaip 15 ha, savininkas, bet ir susisiekiančių sklypų, kurių dydis ne mažesnis kaip 15 ha savininkas, turi teisę sudaryti su medžioklės būreliu sutartį dėl medžioklės, jei jo nepriima nariu į būrelį. Šis teisėjų kolegijos sprendimas yra įnešantis aiškumo, nes ankstesni Aplinkos ministerijos specialistų teikti paaiškinimai buvo kitokie.

Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos dvi būtinos sąlygos žemės sklypo savininkui sudaryti sutartį su medžiotoju klubu dėl teisės proporcingai nuosavybės teise valdomo žemės sklypo plotui naudoti jame medžiojamųjų gyvūnų išteklius (medžioti): 1) jei medžioklės plotų naudotojas (asociacija) raštu atsisako priimti privačios žemės sklypo savininką į savo narius ir 2) savininkas konkrečiame medžioklės ploto vienete valdo ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuriame medžioklė neuždrausta.

Aptariamu atveju, medžiotojų būrelis atsisakė priimti žemės savininką į klubo narius. Taipogi, medžiotojų būrėlis įrodinėjo, kad žemės savininkas  nuosavybės teise klubo medžioklės ploto vienete valdo mažesnius nei 15 ha žemės sklypus, todėl neatitinka Medžioklės įstatymo 13 straipsnyje nustatytos antrosios sąlygos, kai gali būti sprendžiama dėl sutarties medžioti savo plote sudarymo. Teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjo tikslas buvo nustatyti teisę sudaryti sutartį medžioti ne tik žemės sklypų savininkams, nuosavybės teise valdantiems vieną vientisą ne mažesnį nei 15 ha žemės sklypo plotą, bet ir tiems savininkams, kurie nuosavybės teise valdo keletą susisiekiančių sklypų, sudarančių bendrai 15 ha. 

Teisėjų kolegija nepalaikė medžiotojų būrelio pozicijos, kad turi būti vientisas 15 ha žemės sklypas, o ne susisiekiantys sklypai, sudarantys reikalaujamą 15 ha plotą. Teismas konstatavo, kad tuo atveju, kuomet asmuo nuosavybės teise valdo ne mažiau kaip 15 ha susisiekiančių sklypų, patenkančių į konkretų medžioklės plotų vienetą, jis atitinka antrąją būtiną Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatytą sąlygą.

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimą rasite: https://bit.ly/2Zwmbmt