Naujienos

2021 - 02 - 18

Sprendžiamas klausimas- ar ateityje turėsime miškininko profesiją pasirinkusių studentų

Iki šio rudens politinės partijos žada pasiekti Nacionalinį susitarimą dėl švietimo, kaip bus skatinamas bei finansuojamas švietimas ir prioritetai įgyjant vieną ar kitą specialybę, sprendžiama tiek Seime, tiek Vyriausybėje. Š.m. vasario 24 d. protokolinis nutarimas dėl žemės ūkio specialistų rengimo bus tvirtinamas Seimo Švietimo ir mokslo komiteto neeilinio posėdžio metu. Minėtą problemą jau nagrinėjo Seimo Kaimo reikalų komitetas 2021 m. sausio 20 d. ir pateikė  pasiūlymus susidariusiai situacijai spręsti.

Neramina, kad vis mažiau jaunimo renkasi žemdirbiškas profesijas, drastiškai nukrito skaičius stojančių studijuoti miškininkavimą į šalies aukštąsias mokyklas. Iš kitos pusės, ir ateityke Lietuvai bus reikalingi kvalifikuoti miškininkai, dirbantys tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose. Tačiau dėl susiklosčiusios situacijos jau artimiausiais metais pajusime jų stygių.  Todėl asociacija kreipėmės į valdžios institucijas, atkreipdami dėmesį, kad nepertvarkius priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos žemės ir miškų ūkio specialistų  paprasčiausiai neliks.

Pritariame Kaimo reikalų komiteto 2021-01-20 sprendimui dėl specialistų poreikio ir priėmimo sąlygų.

Prašome :

1)    žemės ir miškų ūkio sektoriams svarbių studijų programas įtraukti į valstybės reguliuojamų prioritetinių studijų programų sąrašą;

2)    suformuluoti valstybės užsakymą pagal atskiras studijų kryptis ir (ar) studijų programas bei aukštąsias mokyklas ir užtikrinti valstybės asignavimus žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupei, atsižvelgiant į žemes ir miškų ūkio specialistų poreikį;

3)    koreguoti minimalaus konkursinio balo kriterijus stojantiesiems į žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių studijų programas, susijusias su žemės ir miškų ūkio sektoriumi, įtraukiant ne tik akademinius pasiekimus, bet ir papildomą kriterijų - motyvacijos vertinimą;

4)     leisti universitetams priimti minimalaus konkursinio balo nepasiekusius regionų vaikus kandidatais studijuoti žemės ir miškų ūkiui svarbiose studijų programose, organizuoti jiems konkursinių dalykų papildomus kursus, o išlaikytų konkursinių dalykų egzaminų rezultatus įtraukti į konkursinį balą ir suteikti jiems studentų statusą;

5)    skirti tikslines skatinamąsias stipendijas pažangiems studentams, studijuojantiems žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių studijų programas, susijusias su žemės ir miškų ūkio sektoriumi, iš Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai skirtų valstybės asignavimų;

6)    skirti paramą studijų kainai padengti žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių studijų programų, susijusių su žemės ir miškų ūkio sektoriumi, studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose iš Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai skirtų asignavimų. 

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) raštas Nr.15 ...>>>