Naujienos

2021 - 02 - 21

Europos žemės savininkų organizacija ELO kreipiasi į Europos Komisiją peržiūrėti šiuo metu rengiamą "griežtai saugomos teritorijos" apibrėžimą.

Rengdamasi ES Biologinės įvairovės strategijos 2030 m. įgyvendinimui, Europos Komisija paskelbė gairių projektą, kuriame norima įtvirtinti, kad griežta apsauga nesuderinama su „gavybos veikla, tokia kaip kasyba, žvejyba, medžioklė ar miškininkystė“. Neginčydama kasybos veiklos apribojimo būtinybės, ELO nerimauja, kad visiškas medienos ruošos, medžioklės ir žvejybos draudimas griežtai saugomose teritorijose „turės rimtų socialinių ir ekonominių padarinių“, ir rekomenduoja Europos Komisija atlikti poveikio vertinimą, kad nustatyti, kaip tokia priemonė paveiktų „nuosavybės teises, kaimo ekonomiką, bendruomenės išsaugojimą, kaimo plėtrą ir socialinę kaimo struktūrą ES ir už jos ribų“.

Video įraše kalba ELO Generalinis direktorius Thierry de l'Escaille