Naujienos

2021 - 02 - 06

Briuselyje- plačios diskusijos dėl miškų vaidmens biologinei įvairovei ir klimatui

2020 m. vasario 4-5 d. Briuselyje vyko EK Aplinkosaugos generalinio direktorato organizuota tarptautinė konferencija tema "Miškai dėl biologinės įvairovės ir klimato" (International Conference on Forests for Biodiversity and Climate). Tai buvo reakcija į EK Žemės ūkio direktorato iniciatyva surengtą  2019 m. balandžio 25-26 dienomis Briuselyje aukšto lygio konferenciją "Mūsų miškų ateitis" [anglų k.: Our Forest Future"]. Rekomenduojame skirti laiko susipažinti su abiem konferencijų medžiaga visiems, kas dalyvaus rengiamame Nacionaliniame susitarime dėl miškų Lietuvoje.

2020 m. vasario 4-5 d. renginys- tai konferencija, kurioje aukščiausiame politiniame lygmenyje buvo kalbama apie miškų įtaką bioįvairovei ir klimatui. Kadangi organizavo aplinkosaugos direktoratas DG ENVI, tai viskas pakreipta iš aplinkosaugininkų perspektyvos. Įžanginį žodį atidarydamas konferenciją taręs EK viceprezidentas Frans Timmermans netgi kreipėsi į susirinkusiuosius kaip į "medžių apsikabintojus" (t.y. mišką mylinčius ir saugančius nuo naudojimo). Tačiau daug ir vertingų pranešimų nuskambėjo ir iš miškininkų, miško savininkų, medienos pramonės atstovų,  mokslininkų, su stichinėmis nelaimėmis (kaip vis žiauresni miškų gaisrai ir kt.)  kovojančių praktikų  pusės. Konferencijos metu pristatyta 2020 m. startavusi Miškų informacinė sistema Europai [FOREST INFORMATION SYSTEM FOR EUROPE (FISE)].

Baigiamuoju pasisakymu konferenciją uždarė komisaras Virginijus Sinkevičius.

Galiausiai- gerai yra suprasti, kurlink kreipiama ES miškų politika Briuselio ir tarptautiniame lygmenyse.

Konferencijos darbotvarkė:➡ https://bit.ly/3dkuU3F

Stebėkite konferencijos vaizdo įrašus Europos Komisijos puslapyje