Naujienos

2021 - 02 - 12

Kreipėmės į žemės ūkio ministrą K.Navicką dėl miškingumo didinimo uždavinių įgyvendinimo

Atkreipėme žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko dėmesį į faktą, kad žemės savininkai  labai nenoriai įsijungia į naujų miškų įveisimo programą, nors tam skiriama nemažos ES paramos lėšos ir priminėme jau ne kartą keltą viena iš priežasčių- tik miškininkystės priemonių atveju taikomas absoliučias sankcijas, reikalaujant 100 proc. sugrąžinti visą išmokėtą paramą netgi tada, kuomet įveistas jaunuolynas sėkmingai auga, tačiau dėl ne nuo žemės savininko priklausančių priežasčių (žvėrių pažeidimai, gaisras, sausros ir kt.) žūva ar silpniau auga sodinukai dalyje įveisto ploto.

Tuo tarpu visoms kitoms per Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą finansuojamoms priemonėms, jeigu nepasiekiami projekto priežiūros rodikliai, taikomos ŽŪM patvirtinta metodika grindžiamos daug švelnesnės sankcijos, priklausomai nuo nustatytos neatitikties priežiūros rodikliams nuokrypio. Vadovaujantis Sankcijų taikymo metodika, visos paramos sugrąžinimas (100 proc. sankcija) gali būti taikomas tik tais atvejais, kai projekto (nuokrypis yra daugiau kaip 86 proc. (projektas neįgyvendintas) daugiau kaip 86 proc.

Sankcijų taikymo metodikoje yra nustatyta, kad  sankcija yra skiriama atsižvelgiant į pažeidimo reikšmingumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

LMSA nuomone, sankcijos turėtų būti diferencijuotos, nuo nustatytos neatitikties priežiūros rodikliams nuokrypio, tai yra sankcijos dydis turėtų priklausyti nuo to kiek žemės sklype gyvybingų medelių auga mažiau nei yra nurodyta Miško įveisimo nuostatuose, tai skirti sankcijas reikėtų, bet jų dydis privalo būti diferencijuotas ir susietas su projekto rodikliais.

[LMSA 2021-02-12 raštas Nr.13...>>>]

.