Naujienos

2021 - 03 - 06

✅ Lietuvos miškininkų sąjungos XVI-asis suvažiavimas parodė- organizacija atsigauna

2021 m. kovo 6 d. (šeštadienį) surengtas visuotinis Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) XVI-asis suvažiavimas (nuotoliniu būdu). Praėjo metai nuo paskutinio suvažiavimo, kai  buvo priimti atnaujinti sąjungos įstatai, išrinktas naujas Prezidiumas, LMS  prezidentu dvejų  metų kadencijai buvo išrinktas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros vedėjas  dr. Vidmantas Verbyla.

Pernai vienas iš svarbiausių uždavinių buvo užtikrinti, kad po valstybinių miškų valdymo reformos sujungus urėdijas į VĮ "Valstybinę miškų urėdiją",  šių pertvarkų sukrėsta Lietuvos miškininkų sąjunga neišnyktų. Tik valstybiniuose miškuose dirbančiuosius miškininkus jungusi ir nuo buvusios Generalinės miškų urėdijos preferencijų stipriai priklausiusi LMS išgyveno didžiulio neapibrėžtumo laikotarpį. 

Viena svarbiausių Lietuvos miškininkų sąjungos gyvavimo sąlygų yra aktyvi LMS narių veikla, tad pastaraisiais metais buvo dedamos pastangos gaivinti pačią organizaciją, atlikti būtinus organizacinius darbus. Juk, prisimenant neseną istoriją, kuomet po urėdijų reformos iš LMS posto pasitraukė ilgametis LMS prezidentas Edmundas Bartkevičius, tuomet naujai išrinktam LMS vadovui Mariui Kavaliauskui nepasisekė net įvykusių pakeitimų (naujo LMS Prezidiumo ir įstatų) teisiškai įregistruoti (nes neišlaikius visų formalių reikalavimų buvo surengtas tuometinis rinkiminis LMS suvažiavimas ir Registrų centras tiesiog atsisakė atnaujinti duomenis). Tad dėl kurį laiką vyravusio neapibrėžtumo atsirado veiklos vakumas.

Sveikinimo žodį susirinkusiems į virtualų suvažiavimą miškininkams tarė europarlamentaras Juozas Olekas, Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė ir šio komiteto narys miškininkas Justinas Urbanavičius (vadovaujantis Seime suburtai laikinąjai parlamentinei Daugiafunkcinių miškų puoselėjimo grupei), Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir kt. 

Suvažiavimo dalyviai miškininkai ir gausus politikų būrys išklausė dr.V.Verbylos pristatytą LMS veiklos ataskaitą už 2020 metus. LMS vadovas įvardijo atliktus darbus bei problemas, su kuriomis susiduria miškininkų bendruomenė, ir pasidžiaugė pasiekimais.

Po to sekė du labai įdomūs pranešimai: aplinkos viceministras dr. Danas Augutis skaitė pranešimą “Žaliasis kursas ir miškininkystė”, o Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyriausiasis patarėjas dr. Nerijus Kupstatis kalbėjo apie miškų politikos formavimo aktualijas pranešime "Miškų politikos formavimo klausimai".

Ilgai užsitęsusią diskusiją profesionaliai moderavo doc. dr. Remigijus Bakys iš Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos. Miškininkams rūpimų klausimų ratas l.platus: kaip atstatyti miškininko profesijos prestižą, spręsti miškininkų rengimo klausimus, aktyviai dalyvauti prasidedančiame Nacionalinio susitarimo dėl miškų rengimo procese, išdiskutuoti sprendimus dėl saugomų teritorijų plėtros ir kt. Diskusijose dalykiškai pasisakė akademikas Stasys Karazija, prof. Andrius Kuliešis, Algirdas Brukas, VMU vadovas Valdas Kaubrė, LMSA pirmininkas Algis Gaižutis, VSTT vadovas Albertas Stanislovaitis,  nenuilstanti miškininkė Zita Bitvinskaitė, Vigantas Kraujalis ir daugelis kitų.

Keletą akimirkų iš suvažiavimo rasite ⬇⬇⬇

 

Atsigauna ir LMS skyrių veikla.