Naujienos

2021 - 03 - 20

✅Aptartos ES paramos miškininkavimui administravimo aktualijos

Penktadienį, kovo 19 d., Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) surengė diskusiją miškininkystės sektoriaus paramos administravimo aktualijoms aptarti. Diskusijoje dalyvavo NMA socialiniai partneriai – Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos ir Privačių miškų savininkų asociacijos vadovai bei nariai, taip pat atstovai iš Žemės ūkio, Aplinkos  ministerijų, Valstybinės miškų tarnybos bei Valstybės miškų urėdijos.

Diskusiją pradėjęs NMA direktorius Aleksandras Muzikevičius pasidžiaugė, kad miškininkai vis labiau domisi galimybėmis gauti paramą ir ją panaudoti žalinant mūsų kraštą. A. Muzikevičius taip pat pažymėjo, kad NMA nuolat siekia palengvinti paraiškų pateikimą bei įsipareigojimų laikymąsi paramos gavėjams, ir pristatė NMA teiktus siūlymus bei veiksmus, kuriais stengiamasi sumažinti sankcijas paramą gavusiems miškininkams.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutisakcentavo, kad diskusijai parinktas labai simbolinis laikas – artėjant Tarptautinei miškų dienai  ir Žemės dienai bei pavasariniam miškasodžiui ieškoma glaudaus ir jungiančio  tarpinstitucinio bendradarbiavimo su visomis grupėmis.

Žemės ūkio ministerijos 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Smilgaitytė dalyviams pristatė miškų sektoriui aktualių paraiškų rinkimo grafiką, paramos sumas ir paramos taisyklių pasikeitimus.

NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento direktorė Genovaitė Beniulienėpristatė informaciją apie miškų įveisimą, aptarė teigiamus įkainių pokyčius, apžvelgė patikrų vietoje statistiką ir jų metu dažniausiai nustatomus neatitikimus, įvardijo NMA atliktus veiksmus, kuriais siekiama sumažinti taikomų sankcijų skaičių bei supaprastinti paraiškų pateikimą, pagreitinti paramos išmokėjimą.

Diskusijos metu sutarta, kad, turint tikslą paskatinti dalyvauti priemonėje „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, bus siekiama pakeisti taisykles, kad kreiptis dėl paramos galėtų ir didesnius miškų plotus valdantys savininkai. Diskusijos dalyviai taip pat sutarė, kad prie bendro stalo sės ir siekdami išplėsti fiksuotų įkainių naudojimą miškininkystės priemonėse. Ne mažiau svarbus ir klausimas dėl želdinių / žėlinių kokybės vertinimo, apželdinus žemę mišku – bus toliau dedamos pastangos teisinį reglamentavimą pakeisti palankesniu paramos gavėjams ir suteikti galimybę atsodinti mišką po želdinių / žėlinių kokybės vertinimo, o ne taikyti sankcijas.

 

...

.