Naujienos

2021 - 04 - 07

Įvertinome VDU ŽŪA mokslininkų rengiamą EB natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijų projektą

Pateikėme įvertinimą ir pastabas per LIFE integruotąjį projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (NATURALIT) įtrauktų VDU ŽŪA mokslininkų grupės, vadovaujamos prof.dr.Gedimino Brazaičio, rengiamą svarbų dokumentą- Europos Bendrijos (EB) svarbos natūralių miško buveinių tipų tvarkymo rekomendacijas. Jų VI-ji versija buvo pristatyta š.m.ovo 9 dieną  projekto NATURALIT kartu su Aplinkos ministerija, jai pavaldžia agentūra APVA (koordinuojančia projektą) ir VDU Žemės ūkio akademija surengtame nuotoliniame renginyje. 

Kadangi deklaruojama, jog šios rekomendacijos gali tapti integralia Lietuvos miškų politikos dalimi, tai šis dokumentas nėra dar viena tik patiems mokslininkams įdomi projekto ataskaita, nes palies (ne)ūkininkavimą ~266 tūkst.ha BAST teritorijoms priskirtuose miškuose. Todėl ignoruoti negalima, reikia įsigilinti ir teikti argumentuotus pasiūlymus. Tą LMSA ir padarėme [žiūr. LMSA 2021-04-06 Nr.20]

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) teikėme pastabas ir V-jam Rekomendacijų projekto variantui [žiūr. nuo 25 psl. čia...>>>], kol kas dokumentas dar išlieka labai vienpusiškai orientuotas išimtinai į ekologinę miškų funkciją, ignoruojant ekonomines ir socialines funkcijas, visų funkcijų tarpusavio balansą. Be šito neįmanomas daugiafunkcinis tvarus miškų valdymas. Todėl šiam projektui kol kas pritarti negalime, o Aplinkos ministerijai ir rengėjams pasiūlėme: