Naujienos

2021 - 09 - 04

Atsinaujinusioje LMŽD vadovybėje - miškininkai

Praėjusią sa vaitę Vilniuje vykusiame Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) tarybos suvažiavime užsibrėžti strateginiai tikslai, bei patvirtinta nauja valdymo struktūra. Tarybos pritarimu patvirtinti trys prioritetiniai draugijos tikslai: medžiotojo įvaizdžio gerinimas, aktyvus darbas įstatymų kūrimo procesuose, aktyvi komunikacija su medžiotojais ir visuomene. LMŽD pirmininko Virginijaus Kantausko pavaduotoju išrinktas „Kauno medžiotojų sąjungos“ prezidentas miškininkas Kęstutis Markevičius. Įsteigta nauja LMŽD vykdančiojo direktoriaus pareigybė ir į šias pareigas  paskirtas miškininkas Laimonas Daukša.

K. Markevičius yra VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Padauguvos girininkijos girininkas, partizanų stovyklavietės ir bunkerio Karalgirio miške atstatymo iniciatorius, Lietuvos laisvės kovotųjų atminimo įamžinimo puoselėtojas.

L.Daukša iki šiol dirbo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miško apsaugos specialistu.