Naujienos

2021 - 09 - 01

Pasitraukė iš pareigų VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas

Rugpjūčio 31 d. buvo paskutinė prof.dr. Edmundo Bartkevičiaus darbo diena laikinai einant Miškų ir ekologijos fakulteto dekano pareigas.Nuo rugsėjo 1 d. laikinai, kol bus išrinktas naujas dekanas, Miškų ir ekologijos fakulteto dekano funkcijas vykdys buvęs mokslo prodekanas, dabar Administravimo centro mokslinės veiklos koordinatorius, doc. dr. Remigijus Žalkauskas.

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams VDU Žemės ūkio akademijoje įvyko kai kurie struktūriniai pokyčiai.

Studijų ir mokslinės veiklos koordinavimui įkurtas Administravimo centras. Žemės ūkio inžinerijos ir Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetai sujungti į vieną Inžinerijos fakultetą.

Miškų ir ekologijos fakultetas lieka savarankišku akademiniu padaliniu. Miško biologijos ir miškininkystės bei Miškotvarkos ir medienotyros institutai sujungti į vieną ir vadinsis Miško mokslų katedra. Aplinkos ir ekologijos institutas vadinsis Aplinkos ir ekologijos katedra.