Naujienos

2021 - 09 - 13

Patikslinta miškotvarkos projektų rengimo ir tvirtinimo tvarka

Praėjusią savaitę aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-524 priėmė patikslinimus taisyklių, nustatančių miškų tvarkymo schemų ir vidinių miškotvarkos projektų rengimo ir tvirtinimo tvarką. Pakeitimai rengti vėluojant, kad suderinti teisės aktus su situacija po įsigaliojusios š.m. liepos 1 d. valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pertvarkos, kuomet kuomet inspekcinė miškų kontrolės funkcija perduota Aplinkos apsaugos departamentui, o leidimų išdavimas, projektų derinimas ir tvirtinimas pasiliko Valstybinės miškų tarnybos atsakomybėje. 

Aplinkos ministerija žada išsamesnius pakeitimus šioje srityje detaliau išdiskutavus esamo reglamentavimo trūkūmus, išklausiusi pastabas ir pasiūlymus. LMSA pasiūlymai ir pastabos yra jau pateiktos Aplinkos ministerijai - 2021-07-28 raštas Nr.38 čia...>>>

Asociacija gauname signalų, kad remiantis jau sekančią dieną, rugsėjo 10 d., įsigaliojusiais pakeitimais, atskiri VMT pareigūnai ragina jau pateikusius tarnybai tvirtinti vidinės miškotvarkos projektus, kurie dar nepatvirtinti, juos vėl pateikti elektronine forma tvirtinti Valstybinei miškų tarnybai. Kiek tikslinomės tiek Aplinkos ministerijoje, tiek VMT vadovybėje- tai teisės akto pakeitimo netinkama interpretacija, anksčiau pateikti (iki rugsėjo 10 d.) projektai turėtų būti derinami ir tvirtinami nereikalaujant jų pateikti iš naujo elektronine forma

Nepatogumų kyla ir dėl stringančios senosios ALIS sistemos , kurią šį mėnesį žadama pakeisti į atnaujintą, daug patogesnę versiją. VMT pranešė, kad Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos (ALIS) atnaujinimo darbai atidėti ir vyks nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 4 d., todėl šiuo laikotarpiu nebus galima pateikti paraiškų leidimams kirsti mišką/pranešimams apie ketinimą kirsti mišką gauti. Norint gauti leidimą/pranešimą, dokumentus (pasirašytus el. parašu) bus galima pateikti el. paštu, susisiekiant su Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus (MŪPS) regionų patarėjais. Iš anksto užsiregistravus ir turint galimybių pasą, žmonės taip pat bus aptarnaujami kitose VMT specialistų darbo vietose.

 

Susipažinti su aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-524 priėmtais taisyklių, nustatančių miškų tvarkymo schemų ir vidinių miškotvarkos projektų rengimo ir tvirtinimo tvarką, pakeitimais galite čia:

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Priėmė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Užregistruota TAR 2021-09-09, Identifikacinis kodas 2021-19034
 
2006-09-01 įsakymas Nr. D1-406 [106301MISAK00D1-406] Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-10

.