Naujienos

2021 - 10 - 11

Paminėtas LAMMC Miškų instituto 70-metis

Š.m. spalio 6 d. LAMMC Miškų institutas Kaune minėjo savo 70 metų veiklos sukaktį. Jubiliejaus progra pasveikinti susirinko gausus būrys garbingų svečių, tarp kurių žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo skyriaus vedėjas Tadas Juknevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys Justinas Urbanavičius, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, Valstybinės miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, Vytauto Didžiojo universiteto ir kitų institucijų atstovai.

"Mokslas yra šviesa, o be mokslo - tamsa. Tamsoje miške auga tik samanos, kerpės ir pelėsis... Todėl privačių miškų savininkai yra su mokslu ir už mokslą." Tokiais žodžiais LAMMC Miškų institutą 70 metų veiklos sukakties proga sveikino ir dar daugiau pasiekimų vykdomoje veikloje linkėjo ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Kazimieras Šiaulys bei projektų vadovė Neringa Černajienė.

Padėkas teikė ir Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas  Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis aptarė nacionalinės miškų politikos aktualijas

Renginio metu LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. Marius Aleinikovas pristatė 10-ies metų instituto pasiekimus, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius dr. Gintaras Brazauskas apžvelgė svarbiausius LAMMC vykdomus mokslinius darbus. Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis aptarė nacionalinės miškų politikos aktualijas. Renginyje taip pat įteiktos padėkos Miškų instituto darbuotojams.

LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai dr. Marius Aleinikovas LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas

 

LAMMC Miškų instituto veikla, vykdomi tyrimai bei projektai yra neabejotinai aktualūs ir reikšmingi visam miškų ūkiui, tad linkime kuo didžiausios sėkmės ir nesustoti siekiant užsibrėžtų bei naujų tikslų visų miškininkų vardu.

LMSA informacija

.