Naujienos

2021 - 09 - 30

Nepritariame Susisiekimo ministerijos siūlomai tvarkai medžių kirtimui palei geležinkelius

Kreipėmės į susisiekimo ministrą, kad ministerija imtųsi peržiūrėti siekiamo keisti reglamentavimo nuostatas dėl medžių kirtimo geležinkelio kelių ir jų įrenginių bei geležinkelio želdinių apsaugai. [LMSA 2021-09-30 raštas Nr.41...>>>].

LMSA nariai  neigiamai vertina su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507„Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekte Nr. 21-29175 bandomas įtvirtinti nuostatas dėl medžių kirtimo, kadangi nepagrįstai yra siekiama įtvirtinti:

1) geležinkelių infrastruktūros valdytojo viršenybę jam nepriklausančios nuosavybės ir nepavaldžių asmenų atžvilgiu,  

2) miško ar želdinių savininkų ar valdytojų pareigą savo sąskaita (lėšomis) užtikrinti geležinkelio kelių ir jų įrenginių bei geležinkelio želdinių apsaugą.

Tokie sprendimai viršytų LR susisiekimo ministro teisės taikymo kompetencijas, prieštarauja Miškų įstatymui, yra pertekliniai miško ar želdinių savininkų bei valdytojų atžvilgiu, todėl negali būti taikomi.

LMSA inf.


Papildymas: 2021-10-12 sulaukėme LR Susisiekimo ministerijos reakcijos į LMSA  rašte išdėstytus pasiūlymus ir pastabas [susipažinti galima čia...>>>]