Naujienos

2021 - 10 - 15

STT: Saugomų teritorijų keitimo procese - korupcijos rizikos

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi korupcijos rizikos analizę Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) veiklos srityse, koreguojant saugomų teritorijų ribas, jose nustatant veiklos sąlygas bei kontroliuojant jų vykdymą, nustatė korupcijos rizikos veiksnius,- pranešama 2021-10-05 STT svetainėje. Pateikiama ir detali analizė, išryškinanti kai kuriuos ydingus saugomų teritorijų steigimo bei jų ribų koregavimo, VSTT Europos Sąjungos fondų skiriamų lėšų naudojimo teisėtumo ir kitus  aspektus.

STT pateikė pasiūlymus Aplinkos ministerijai ir VSTT dėl nustatytų korupcijos veiksnių šalinimo, o taip pat kreipėsi į Aplinkos projektų valdymo agentūrą prašydama įvertinti:

– VSTT Europos Sąjungos (ES) fondų skiriamų lėšų naudojimo teisėtumą, įsigyjant paslaugas už tiesiogiai pavestų funkcijų vykdymą. Taip pat ar ES fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojami projektai, planuojant saugomas teritorijas, išpildyti laikantis visų reikalavimų ir pagrįstai gautos lėšos už šiuos projektus. 

– Trakų istorinio nacionalinio parko specialiųjų planų rengimo proceso organizavimo ir vykdymo teisėtumą.

STT atliktą VSTT kuruojamų veiklų korupcijos rizikos analizę rasite čia...>>>.