Naujienos

2021 - 10 - 15

Seime svarstė, kaip padidinti vietinio biokuro panaudojimą

Šį trečiadienį, spalio 13 d., iškinino Justino Urbanavičiaus vadovaujama Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija svarstė šilumos kainos mažinimo būdus. Svarstant biokuro kainų mažinimo ir kirtimo atliekų (biokuro žaliavos) pasiūlos didinimo bei jo didesnio panaudojimo SM3 biokuro gamybai skatinimo priemonių klausimą, UAB „Baltpool“ atstovas informavo, kad medienos produktų kainos padidėjo dvigubai, kadangi labai išaugo paklausa.

2021 m. per pasiruošimo šildymo sezonui laikotarpį iš Baltarusijos importuota 10 proc. mažiau nei 2020 m. (470 tūkst. tonų) ir 30 proc. mažiau nei 2019 m. (610 tūkst. tonų). Taigi importuojamo biokuro kiekiai ir toliau mažėja, todėl reikalingi sprendimai, kurie leistų plačiau naudoti vietinę žaliavą ir nepriklausyti nuo Baltarusijos žaliavos.

Istoriškai SM3 (prastesnės kokybės) kaina buvo 10 proc. mažesnė nei SM2 (vidutinės kokybės) produkto kaina. Šiemet SM3 yra 13 proc. pigesnis. Šilumos gamybos įmonės Lietuvoje per praėjusius du sezonus SM3 įsigijo 30 proc. mažiau nei 2018 m., todėl proporcingai išaugo SM2 sandorių kiekis.

Valstybinės miškų urėdijos (VMU) 2020 m. patiektų kirtimo liekanų kiekis – 200 tūkst. m3. VMU iš esmės gali padidinti pasiūlą dvigubai ir į rinką patiekti per metus 400– 500 tūkst. m3. Trumpuoju laikotarpiu pasiūlą galima padidinti tik didinant kirtimo liekanų kiekį, tačiau tam reikia, kad pirkėjai pirktų SM3 produktą.

Komisija, išklausiusi informaciją, priėmė sprendimą:

- pasiūlyti Energetikos ministerijai apsvarstyti galimybę 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonių, skirtų biomasės kuro gamybos ir deginimo įrenginiams, finansavimo sąlygose nustatyti reikalavimą naudoti SM3 biomasės kurą;

- Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pasiūlė įvertinti ekonominį pagrįstumą pasitelkiant skatinamąsias ir kitas reguliavimo priemones, kad šilumos gamintojai naudotų prastenės kokybės (SM3) biokurą;

- Valstybinei miškų urėdijai pasiūlė parduodant miško kirtimo liekanas, visais atvejais prekybos pavedimuose nurodant medienos rūšį (lapuočių, spygliuočių ar mišrios), privažiavimo sąlygas ir GPS koordinates;

- „Baltpool“ pasiūlė apsvarstyti galimybę pagerinti prekybos miško kirtimo liekanomis sąlygas.

2021-10-13 Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdžio įrašas: https://youtu.be/zSt6GkOXzKc?t=4388

 

LMSA garbės pirmininko, miškų ekonomisto dr.Stasio Mizaro 2021-10-21 kometaras:

LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai svarstant (2021m. spalio 13d.) biokuro pasiūlos didinimo klausimus ir pateikiant duomenis apie medienos biokuro išteklius nebuvo pamineti šie ištekliai baltalksnynuose. NMI 2016-2020 m. duomenimis Lietuvoje yra 130 tūkst.ha baltalksnynų. Šių medynų tūris- 23,4 mln. m3. Daugiausia privačiuose miškuose- 15,6 mln.m3 (valstybiniuose- 3,3,rezervuotuose-4,5).Kirtimu amžiaus neribojimas privačių miškų 3-ios ir 4-os A grupių baltalksnynuose,geras jų savaiminis atžėlimas sudaro prielaidas efektyviai biokuro ruošai baltalksnynuose.