Naujienos

2021 - 11 - 08

FAO pasaulinė miškų apskaita: 90% miškų prarandama tropikų regione

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (toliau – FAO), vykdydama 2020-ųjų metų pasaulinę miškų apskaitą (toliau – FRA), atliko nuotoliniais tyrimais grindžiamą vertinimą, kurio tikslas – pateikti informaciją apie miškų plotus, tų plotų pokyčius per laikotarpius 2000-2010 m. ir 2010-2018 m. pasaulyje bei regionuose bei įvardinti veiksnius, lėmusius miškų praradimą. Vertinimą atliko apie 800 ekspertų iš 126 pasaulio šalių, dešifruodami Landsat, Sentinel ir didesnės skiriamosios gebos kosminius vaizdus, naudodami vieningą visame pasaulyje metodiką. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencijoje COP-26, kuri šiuo metu vyksta Glasgovo mieste, Jungtinėje Karalystėje, buvo paskelbti pirmieji pasaulinės miškų apskaitos (FRA) 2020 nuotolinių tyrimų studijos rezultatai.

Pasaulio miškų plotas – kiek mažesnis nei 4 milijardai ha

Nustatyta, kad pasaulyje 2018 metais miškų plotas sudarė ~3,97 milijardų hektarų su ±0,49% paklaida, arba 29,7% tarp visų žemės naudmenų. Tai yra mažesnis plotas, nei skelbiama pagrindinėje FAO FRA 2020 ataskaitoje, kuri parengta vadovaujantis šalių pateikiama statistine informacija – 4,06 milijardai hektarų.

Pav 1. Žemės naudojimas pasaulyje 2018 metais

Studija dar sykį patvirtino liūdną miškų praradimo faktą, pažymėdama, kad 90% miškų buvo prarasta tropikų regione. Svarbiausia miškų praradimo priežastis – žemės ūkio plėtra, lėmusi miškų praradimą net 90% vertinto ploto. Pažymėtina, kad skirtinguose žemynuose priežastys skiriasi – pavyzdžiui, Europoje miškų praradimą žemės ūkio plėtra lėmė tik mažiau nei pusėje atvejų.

 Pav. 2. Pagrindinės miškų praradimo priežastys per laikotarpį nuo 2000 iki 2018 metų

Pav. 3. Miškų praradimo priežastys skirtinguose žemynuose

 

Pranešimo įrašas pateikiamas - https://www.fao.org/forest-resources-assessment/fra-2020-remote-sensing-survey-at-cop26/en/. Galutinė studijos ataskaita bus paskelbta ateinančiais metais, XV Pasauliniame miškų kongrese Pietų Korėjoje.

Daugiau informacijos apie pasaulinės miškų apskaitos 2020 nuotolinių tyrimų studiją ir jos atlikimo Lietuvoje ypatumus - /go.php/lit/FAO-atlikto-tyrimai-rezultatai-rodo--Lietuvoje-misku-ploto-didejimo-tendencijos-yra-aiskios.-/6682/1.


Autorius:

Prof. dr. Gintautas Mozgeris, VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos f-to Miškotvarkos ir medienotyros institutas