Naujienos

2021 - 11 - 19

EK siūlymai dėl kovos su miškų naikinimu ir nykimu

 2021 m. lapkričio 17 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl pasaulinio miškų naikinimo ir miškų nykimo rizikos, susijusios su produktų patekimu į vidaus rinką, mažinimo (Miškų naikinimo reglamentas). Siekiama uždrausti kai kurių prekių importą į Bendriją, jei jų auginimui buvo naikinami miškai bei griežtinti atliekų eksportą į trečiąsias šalis, nepateikus įrodymų, kad iš Europos Sąjungos išvežtos atliekos bus tvarkomos tvariai ir neprisidės prie taršos.  Šis reglamentas apims šešias prekes, kurios labiausiai prisideda prie pasaulinio miškų naikinimo. Kadangi mediena yra įtraukta į šias prekes, reglamentas taip pat panaikins ES medienos reglamentą (EUTR).

Jei ES Komisijos siūlomas reglamentavimas bus aprobuotas Europos Parlamento bei Tarybos, rezultate įsigalios griežtos taisyklės, kad produktai iš  vietovių, kuriose šių produktų auginimui buvo iškirsti miškai,  nepatektų į ES vidaus rinką. Panašiai kaip ir ES Medienos reglamente (EUTR), naujasis Miškų naikinimo reglamentas įpareigos miškų savininkus, pateikdamas produktus į rinką, laikytis teisėtumo reikalavimo. Tačiau juo bus įtrauktas reikalavimas nekirsti miškų, draudžiantis tiekti į rinką produktus, kurie yra susiję su miškų naikinimu arba nykimu.

Europos Komisija siūlo naują reglamentą, kuriuo siekiama, kad ES nebeprisidėtų prie miškų naikinimo ir alinimo. Vien 1990–2020 m. laikotarpiu pasaulyje sunaikinta 420 mln. hektarų miškų – tai daugiau nei Europos Sąjungos plotas. Siūlomomis naujomis taisyklėmis būtų užtikrinta, kad ES rinkoje piliečių perkami, naudojami ir vartojami produktai neprisidėtų prie pasaulio miškų naikinimo ir alinimo. Pagrindinis šių procesų veiksnys – žemės ūkio plėtra siekiant gaminti tokias prekes kaip sojos, jautiena, palmių aliejus, mediena, kakava, kava ir kai kuriuos kitus jų produktus.
 
Reglamentu nustatomos privalomos išsamaus patikrinimo taisyklės įmonėms, norinčioms pateikti šias prekes į ES rinką. Taip siekiama užtikrinti, kad ES rinkoje būtų leidžiami tik su miškų naikinimu nesusiję ir teisėti produktai. Europos Komisija, pasinaudodama lyginamųjų rodiklių sistema, vertins šalis ir joms būdingą miškų naikinimo ir alinimo riziką, siejamą su prekėmis, įtrauktomis į reglamento taikymo sritį.

Europos Komisija suintensyvins dialogą su kitomis didelėmis šalimis vartotojomis ir sieks suvienyti daugiašales pastangas. Tikimasi, kad naujosios taisyklės paskatins vartoti produktus, dėl kurių miškai nėra naikinami ir alinami. Taip ne tik bus sumažintas ES poveikis pasaulio miškų naikinimui ir alinimui – tikimasi, kad naujosios taisyklės padės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pristabdyti biologinės įvairovės nykimą. Galiausiai, kova su miškų naikinimu ir alinimu turės teigiamą poveikį vietos bendruomenėms, įskaitant pažeidžiamiausius žmones, pavyzdžiui, čiabuvius, kurie yra labai priklausomi nuo miškų ekosistemų.

Kas neramina naujajame reglamente.

Labiausiai nerimą kelia šiame pasiūlyme pateiktas „miško degradacijos“ apibrėžimas, nes, viena vertus, jis labai plačiai apibūdinamas kaip miškų pajėgumo teikti tam tikras paslaugas (aplinkosaugos ir ekonomikos) sumažėjimas. Kita vertus, jame numatyti labai konkretūs tvarumo kriterijai, panašūs į tuos, kurie buvo pasiūlyti pagal RED III, kuriais siekiama įgyvendinti šiuos kriterijus ne tik bioenergijos, bet ir visų medienos naudojimo krypčių atveju.

 Kiti neraminantys aspektai ir atviri klausimai yra:

– Sąvokų turinys, pvz., kaip bus apibrėžiama - kas yra  „miškų naikinimas“ (2 str.)

- Prievolės operatoriams (produktų teikėjams) / Registras (4 ir 31 str.)

- Lyginamosios analizės sistema / Šalių vertinimas (27 str.)

- Pagrįstas susirūpinimas / teisė kreiptis į teismą (29 ir 30 straipsniai)

 

Apie tai "Žinių radijo" 2021 11.19 interviu su  eurokamisaru Virginijumi Sinkevičiumi:

.

Daugiau informacijos: