Naujienos

2021 - 11 - 18

Apie žemės mokesčio mokėjimo už miškus ypatumus Lietuvoje

2021-11-18 LRT radijo laidos "Ryto garsai" rubrikoje "Verslo laikas" - apie žemės mokesčio mokėjimo už miškus ypatumus Lietuvoje. Daugiau kaip 200 tūkst. gyventojų ir beveik 3 tūkst. įmonių nesumokėjo žemės mokesčio. LRT „Verslo laike“ – ką jiems daryti toliau? Nors miškas neturėtų būti apmokestinamas žemės mokesčiu, tačiau neretu atveju miško savininkai gauna Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) reikalavimą susimokėti.

Nuo šių metų situacija keičiasi:

    • VMI perskaičiuos ir grąžins miško savininkams sumokėtas sumas už miškus;
    • Perskaičiavimas už 2021 m. vyks automatiškai;
    • Pageidaujantiems, kad VMI sugrąžintų mokesčio permokas už ankstesnius laikotarpius reikia kreiptis į VMI individualiai.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) sulaukėme patikinimų, kad VMI perskaičiuos žemės mokestį už 2021 metus masiniu būdu, kai programoje bus atlikti Miško valstybinio kadastro duomenų integravimo pakeitimai. Susidariusios permokos bus grąžintos į mokesčių mokėtojų atsiskaitomąsias sąskaitas. Šie darbai numatyti iki 2022 metų žemės mokesčio skaičiavimo. Dėl perskaičiavimo už 2021 metus dokumentų teikti nereikia, nes VMI Miškų kadastro duomenys yra gauti.

VMI prie FM administruoja žemės mokestį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu (toliau ― ŽMĮ). Pagal ŽMĮ 4 straipsnio nuostatas žemės mokesčio objektas yra fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Iki šiol VMI nevykdė ŽMĮ, teisindamiesi neva dar neturintys techninių - programinių galimybių skaičiuoti žemės mokestį pagal Valstybinio miškų kadastro duomenis, o tik atsižvelgiant į Valstybės įmonėje Registrų centre įregistruotus miško žemės plotus.

LMSA eilę metų kėlėme šią problemą. Besikreipiantiems individualiai į VMI dėl netinkamai apskaičiuoto žemės mokesčio miško savininkams atskirais atvejais pavykdavo išvengti mokesčio. Tačiau platesne apimtimi VMI vendė šį klausimą spręsti. Galiausiai 2020 m. Miškų valstybinio kadastro duomenys pradėti sinchronizuoti su Registrų centru, VMI šie duomenys prieinami.

Pageidaujantiems, kad VMI sugrąžintų mokesčio permokas už ankstesnius laikotarpius reikia kreiptis į VMI individualiai ir pateikti prašymą pagrindžiančius duomenis.

Klaidos, neteisingos sumos, nepagrįstai apskaičiuotos skolos ir painiava turintiems miško žemės - tokių priekaištų VMI turi žemės savininkai. LRT radijo laidoje dalyvauja :

 Stasė Aliukonytė-Šnirienė , VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė ir

Algis Gaižutis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas.

Pokalbį veda žurnalistė Irma Janauskaitė.

 

VMI pateikiami paaiškinimai  žemės mokesčio aktualiais klausimais: https://www.vmi.lt/evmi/domiuosi-zemes-mokesciu1