Naujienos

2022 - 01 - 01

Valdžia ieško sprendimų, kaip paskatinti naujų miškų įveisimą

2021-jų paskutinėmis dienomis Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos paskelbė keletą sprendimų, įtakosiančių naujų miškų įveisimo patrauklumą: kaip bus finansuojama, kokie bus reglamentavimo pakeitimai ir kokiose žemėse bus galima įveisinėti naujus želdinius. Žemės ūkio ministerija paskutinę metų dieną Europos Komisijai pateikė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, Aplinkos ministerija paskelbė  Miškų plėtros ne miško žemėje Lietuvoje galimybių studiją ir žemės ūkio ministras patvirtino  žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės apželdinimo mišku  įgyvendinimo taisyklių pakeitimus [2021  m. gruodžio 27 d. Nr. 3D-858] ir [2021 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-877 .

 

Kaip tai įtakos žemės ir miško savininkų sprendimus- matysime jau artimiausiu metu.

Aplinkos ministerijos užsakymu Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba atliko Miškų plėtros ne miško žemėje Lietuvoje galimybių studiją.

Šioje studijoje buvo nustatytos žalios teritorijos, kur būtų galima įveisti mišką – tai 157 tūkst. ha, kas dabartinį Lietuvos miškingumą padidintų iki 36,1 proc. Tokį miškingumą galima būtų pasiekti ir be didesnių teisės aktų pakeitimų, tačiau reikėtų didesnį dėmesį ir paskatinimą skirti žemės savininkams ir miškų valdytojams.

Šiuo metu Lietuvos miškingumas siekia 33,7 proc. ir atitinka ES šalių vidurkį, tačiau svarbiausiuose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose numatoma pasiekti 38 proc. miškingumą iki 2050 m., o šiuo metu rengiamoje Nacionalinio miškų susitarimo vizijoje matomas ir 40 proc. miškingumas. Per pastaruosius 20 metų šalies miškingumą pavyko padidinti 3 proc., tačiau paskutiniaisiais metais miškų veisimo apimtys stipriai sumažėjo.

Galimybių studijos ataskaitos ir erdvinių duomenų rinkinio internetinė prieigahttps://bit.ly/3yT707N.

 

2021 m. gruodžio pabaigoje ministro įsakymais buvo pakeistos Miško apželdinimo taisyklės, kuriose numatyta galimybė atsodinti žuvusius miško želdinius ar žėlinius po jų kokybės vertinimo.

 
Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gavėjams po želdinių ar žėlinių kokybės neigiamo įvertinimo suteikiama galimybė vieną kartą atsodinti žuvusį mišką. Norintys ištaisyti trūkumus per 60 kalendorinių dienų nuo miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo dienos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti prašymą dėl sankcijos netaikymo bei miško želdinimo ir žėlinimo projektą.
 
Žuvę želdiniai ar žėliniai turi būti atsodinti iš nuosavų lėšų per artimiausią miško želdinimo sezoną. Jei, pakeitus projektą, paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėtą didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo grąžinti, o už atsodintą miško plotą toliau parama nebus mokama. Po miško atsodinimo vykdomas atsodintų želdinių kokybės vertinimas.
 
Su įsakymo pakeitimais galite susipažinti čia: gruodžio 27 d. ir gruodžio 30 d. įsakymų pakeitimai.