Naujienos

2023 - 07 - 31

AM pateiktam svarstymui LR miškų įstatymo projektui- daugybė pastabų ir pasiūlymų

Po daugiau kaip pora metų vykusio (nuo 2021 m. kovo mėn.) Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) proceso, galiausiai turėjome galimybę susipažinti su apčiuopiamesniais rezultatais- Aplinkos ministerija liepos mėnesį viešam svarstymui pateikė nauja redakcija rengiamo LR Miškų įstatymo (MĮ) projektą

Tai tik pirminė versija. Sulaukę pastabų bei pasiūlymų, projekto rengėjai jį tobulins. O pastabų pateikta išties daug, kartais atrodo, kad  dalyvavę susitarimo procese jau pamiršo, dėl ko buvo diskutuota, ginčytasi ir galiausiai sutarta, nors sutarta buvo 6 susitarimų temose, o labai svarbiose 3 susitarimų temose susitarimai nepasiekti (pavyzdžiui, viena iš nesusitartų temų yra apie miškų naudojimo balansą). Mums, miškų savininkams, labai svarbioje NMS III susitarimų temoje “Privačios nuosavybės ir viešojo intereso santykis”  pavyko suderinti pozicijas ir pasiekti susitarimą.

Ta proga norime padėkoti, kad rengdami nauja redakcija MĮ, Aplinkos ministerija imasi spręsti labai svarbius Lietuvos miškų savininkams klausimus: atsisakoma ydingo 5% mokesčio,  privačios nuosavybės teise asmens valdomo miško ploto dydžio ribojimo, paprasčiau bus reglamentuojama rekreacinės ir kitos infrastruktūros įrengimas nekeičiant žemės paskirties, bandoma spręsti teisingo atlygio už nuosavybės naudojimo apribojimus klausimas. Tai teigiami žingsniai įtvirtinant teisingesnį teisinį reglamentavimą.

Kad šis ypač mums visems svarbus MĮ būtų dar geriau subalansuotas, atlieptų miškų savininkų, miškininkų ir visų šalies miškų ūkio sektoriaus bei plačiosios visuomenės poreikius, pateiktuose svarstymui įstatymų projektuose pastebėjome visą eilę koreguotinų dalykų, kuriuos būtina pataisyti prieš teikiant šiuos projektus į tolesnius teisėkūros proceso etapus.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pastabas ir pasiūlymus MĮ ir lydinčiųjų įstatymų projektams rasite čia...>>>