Naujienos

2023 - 06 - 27

EK Gamtos atkūrimo įstatymas atmestas jau trečiame EP komitete

Tai jau trečias šio kontraversiško Europos Komisijos pasiūlymo atmetimas, nes EP Žemės ūkio (AGRI) ir EP Žuvininkystės (PECH) komitetai taip pat nepritarė pasiūlymui. Po ilgo balsavimo Europos Parlamento nariai Aplinkos komitete (ENVI) nesurinko daugumos Europos Komisijos pasiūlymui dėl Gamtos atkūrimo įstatymo pataisų.

Po balsavimo dėl Komisijos pasiūlymo pakeitimų birželio 15 d., ketvirtadienį, ir tęsiant šiandien- birželio 27 d., antradienį, EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas galiausiai atmetė siūlomą ES gamtos atkūrimo įstatymą su pakeitimais. Galutinis balsavimas buvo 44 balsai už, 44 prieš ir 0 susilaikiusių, o balsų dauguma nebuvo už.

Šis jau 3 iš eilės EK iniciatyvos atmetimas EP komitetuose siunčia stiprų signalą apie siūlomą reglamentą, kuris yra prastai parengtas, nėra nuoseklus, aiškaus ir neturi šiai iniciatyvai įgyvendinti skirto biudžeto ir dėl kurios buvo surengtos nepaprastai neproduktyvios konsultacijos tarp ES Komisijos ir žemės, miško savininkų, miškininkų, žemdirbių atstovų (t.y. tų, kurie turėtų šias iniciatyvas įgyvendinti praktiškai).
Tolesni žingsniai:
EP Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Europos Parlamento plenariniam posėdžiui pateiks pasiūlymą atmesti Komisijos pasiūlymą. Tada visas Parlamentas turės apsispręsti dėl galutinės pozicijos, tikriausiai per liepos mėnesio plenarinę sesiją Strasbūre (balsavimas numatytas liepos 11 d., tačiau jau skamba raginimai atidėti iki rugsėjo mėn. plenarinės sesijos).