Naujienos

2022 - 12 - 02

ELO Generalinė Asamblėja Stokholme

Š.m. lapkričio 29d.-30d., Švedijoje, Stokholme, dalyvavome Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) Generalinėje Asamblėjoje. Mūsų šalies miško ir žemės savininkus ELO GA atstovavo LMSA pirmininkas bei ELO viceprezidentas dr. Algis Gaižutis ir LMSA administracijos vadovė Živilė Navardauskė.

ELO vienija nacionalines organizacijas, jungiančias milijonus žemės ir miškų savininkų visoje Europoje. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) jau virš 20 metų esame ELO nariais.
Atidarydamas Generalinę Asamblėja ELO Prezidentas Pierre-Olivier Drege kartu Švedijos atstovais - ELO nariais -pasveikino visus atvykusius ir pristatė darbotvarkę bei svarbiausius klausimus, kuriuos išsamiai aptarėme.

Miškai- svarbiausias prioritetas Švedijos žemės savininkų asociacijai.

Anders Grahn, Švedijos žemės savininkų asociacijos [SVERIGES JORDÄGAREFÖRBUND https://jordagarna.se] generalinis sekretorius, Stokholme vykstančioje Europos žemės savininkų organizacijos ELO Generalinėje Asamblėjoje išsamiai apžvelgė Švedijos žemės ūkio ir miškininkystės sektorių, dabartines aktualijas ir perspektyvas.

Aptarėme Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus

Europos žemės savinnkų organizacijos (ELO) Generalinės Asamblėjos metu susitikome su Švedijos vyriausybės tarnautojais, kurie formuoja šios šalies pirmininkavimo ES Tarybai darbotvarkę žemės ūkio ir miškų srityse.
Helene Holatein, Švedijos Įmonių ir inovacijų ministerijos Miškų, aplinkos ir tyrimų skyriaus generalinio direktoriaus pavaduotoja, trumpai pristatė Švedijos prioritetus miškininkystės srityje, o žemės ūkio prioritetus pristatė Larsas Olssonas, Įmonių ministerijos ir inovacijų maisto gamybos ir žemės ūkio skyriaus direktorius.
Po to turėjome galimybę padiskutuoti aktualiais Europos miško ir žemės savininkams klausimais ir įteikti ELO detalias rekomendacijas su pasiūlymais ateinančiam pusmečiui aktualiausiais mūsų nariams europinio lygmens klausimais.

ELO Stokholmo deklaracija: raginimas persvarstyti Europos Komisijos teikiamus privalomus įpareigojimus

ELO Generalinės Asamblėjos metu buvo pasirašyta Stokholmo deklaracija, kurioje Europos žemės savininkai ir valdytojai raginame ES persvarstyti Europos Komisijos pateiktus privalomus deleguotus aktus: Gamtos atkūrimo reglamentą ir Tausaus augalų apsaugos naudojimo reglamentą.
Raginame Europos Komisiją, Europos Vadovų Tarybą ir Europos Parlamentą persvarstyti ES gamtos atkūrimo įstatymą ir Darnaus naudojimo reglamentą, kad būtų geriau sprendžiami klimato iššūkiai ir būtų geriau subalansuota tvari gamyba ir biologinės įvairovės apsauga, kai būtų gerai apgalvotos nenumatytos neigiamos pasekmės.
Deklaraciją pasirašėme visos Europos žemės savininkų organizacijos ELO narės, tame tarpe ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (ką parašu patvirtino LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis.)
Deklaraciją oficialiai įteikėme Švedijos, kuri netrukus perims pirmininkavimą ES Tarybai, atstovams iš miškų ir ž.ū. politikos įgyvendinimą kuruojančios Įmonių ir Inovacijų ministerijos Helene Holstein [Deputy Director General, Ministry of Enterprise and
Innovation, Division for Forests, environment and Research] ir Lars Olsson [Director, Ministry of Enterprise and Innovation Division for Food Production and Agriculture].