Naujienos

2023 - 08 - 28

Įkurtas Pasaulinis biologinės įvairovės fondas

Rugpjūčio 22-26 d.d. Vankuveryje (Kanadoje) vykusioje Pasaulinio aplinkos fondo (Global Environment Facility-GEF) 7-ojoje asamblėjoje sutarta įsteigti naujovišką biologinės įvairovės fondą, kuris pritrauks finansavimą iš vyriausybių, filantropų ir privataus sektoriaus. Pavyzdžiui, apie pradinius įnašus, kad pradėtų fondo kapitalizaciją, paskelbė Kanada (200 milijonų Kanados dolerių) ir Jungtinė Karalystė (10 milijonų svarų sterlingų). ES įsipareigojo skirti 7 mlrd. EUR išorės finansavimo biologinei įvairovei iki 2027 m.

Naujasis Pasaulinis biologinės įvairovės fondas (Global Biodiversity Framework Fund - GBFF) sukurtas siekiant sutelkti ir paspartinti investicijas į natūralių ekosistemų atkūrimą, laukinių rūšių išsaugojimą ir tvarumą.
Galima prognozuoti, kad siekiančių gauti finansavimą įvairiems aplinkosauginiams projektas iš naujojo fondo apetitai augs ženkliai. O tam, kad gauti finansavimą, pirmiausiai reikia įtikinti, jog konkrečioje planuojamo projekto įgyvendinimo teritorijoje gamtos būklė yra bloga ar net katastrofiška (nors realybė gali būti visai ne tokia), o tada jau siūlyti brangius projektinius sprendimus...
Biologinės įvairovės išsaugojimas ir ekosistemų atsparumas yra labai svarbūs Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA nariams, nes būtent žemės ir miško savininkai yra tie, kas užtikrina ilgalaikį ir tvarų naudojimą. Tačiau akivaizdu, kad būtina pusiausvyra tarp ekologinių ir socialinių bei ekonominių aspektų, kada vietoje "arba arba" galima taikyti "ir tai ir tai" principą. Antraip kyla pavojus prarasti daugybę miško ir žemės ekosistemų teikiamų naudų dėl vienpusiškų, iš pašaliečių ateinančių projektinių iniciatyvų (kurios trumpalaikės, apsiriboja tik gautų projektinių lėšų panaudojimo laikotarpiu) ir su tuo susijusių įvairiausių draudimų bei apribojimų gausa (kurių praktinio reikalingumo dažnai net nesivarginama pagrįsti).
Nuorodos: