Naujienos

2023 - 04 - 16

Kaip EK planuoja reguliuoti miškų monitoringą ir strateginių planų rengimą ES?

Šį penktadienį, balandžio 14 d., Wood Be Better surengtos nuotolinės diskusijos metu buvo apžvelgti naujoje Europos Komisijos teisinėje iniciatyvoje planuojami ES miškų monitoringo poreikiai ir detaliau padiskutuota dėl strateginių planų paskirties bei jų galimo turinio. 

2023 m. Europos Komisija pateiks naują teisės akto pasiūlymą dėl ES miškų stebėsenos ir strateginių planų sistemos. Siekiama sukurti visoje ES apimančią miškų stebėjimo sistemą, kuri suteiktų atvirą prieigą prie išsamios, tikslios, reguliarios ir savalaikės informacijos apie ES miškų būklę ir valdymą, taip pat sukurti nuoseklią sistemą ES valstybėms narėms planuoti pertvarkas miškai ir miškų sektorius.
Ši informacija ne tik pagerins miškų stebėseną, bet ir padės priimti daugiau duomenimis pagrįstus sprendimus dėl miškų ES ir padės ES valstybėms narėms rengti strateginius planus. Šiuose planuose būtų išdėstyta strateginė valstybių narių miškų ir miškų sektoriaus vizija ateinantiems 10, 30 ir 50 metų.
Aptarti klausimai:
Kodėl miškų stebėjimas yra svarbus politikos formavimui, miško veiklai ir gamtos apsaugai?
Ar galime veiksmingai stebėti ES miškų būklę iš kosmoso?
Koks yra strateginių planų tikslas ir idėja ir kaip jie susiję su nacionalinėmis miškų programomis?
Kokie galėtų būti valstybių narių strateginių planų elementai?
Diskusijos programa:
Įžanginis pasveikinimas. Mia Crawford, ES ir tarptautinių reikalų miškų direktorė, Švedijos šeimos miškų savininkų federacija ir
Anna Holmberg, Švedijos miškų pramonės direktorė ir Briuselio biuro vadovė [Diskusijos vedėjos]
♦ Europos Parlamento nario Pär Holmgren (žalieji) įžanginis pranešimas. [ENVI komiteto narys. TRAN ir AGRI komitetų pakaitinis narys.]
Trumpi pranešimai:
Ion Codescu, ES Komisijos Aplinkos generalinio direktorato Žemės naudojimo ir valdymo skyriaus vadovas
Kelsey Perlman, Miškų ir klimato kampanijos atstovė, Fern
Marie Wickberg, Mellanskog tvarumo direktorė
Diskusija su pranešėjais [Moderuoja Mia Crawford ir Anna Holmberg].
EMP Pär Holmgren baigiamasis žodis.