Naujienos

2023 - 11 - 01

Kiek stipriai dar plėsis saugomos teritorijos Lietuvoje?

Š.m. spalio 31 d. dalyvavome Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba lankytojų centro patalpose surengtame Gamtos paveldo fondo įgyvendinamo LIFE NVO projekto „Lietuvos saugomų teritorijų tinklo plėtra Europos žaliojo kurso kontekste", rezultatų pristatymo baigiamojoje konferencijoje. 

Šio projekto pagrindinis tikslas – pasiūlyti teritorijas biologinės įvairovės apsaugai Lietuvoje.

"Vykdant šį projektą pagavo azartas"- paatviravo projekto vadovas Zenonas Gulbinas. O Gediminas Raščius, projektą įgyvendinančio Gamtos paveldo fondas vadovas ir Rūta Baškytė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vyriausioji patarėja, pasidalino savo norais - ką norėtų matyti šiuo metu keičiamuose Miškų, Saugomų teritorijų ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymuose.
Projekto vykdytojų keliamos ambicijos yra (tik keletas paminėtųjų):
  • ženkliai padidinti vien tik biologinės įvairovės apsaugai skirtų ST plotus:
    - griežtai saugomų- nuo 0,6% -> 10%
    - saugomų teritorijų - nuo 14% -> 30%
  • palaipsniui pervesti plotus, kuriose nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, į griežto saugojimo režimo teritorijas (pradedant nuo natūralių pievų ir šaltinynų);
  •  intensyviai plėsti saugomas teritorijas, kur pakanka "pasyvios apsaugos", t.y. veiklos griežto ribojimo ar uždraudimo;
  • Vakarų taigos (9010) buveinės gera būklė pušynuose galės būti užtikrinta tiktai po to, kai tokiuose plotuose įvyks gaisrai (tuo tarpu eglynuose šiai buveinei gaisrai nebūtini);
  • numatomos steigti saugomos teritorijos ir plotuose, kur šiuo metu saugomų vertybių nėra, tačiau (iniciatorių manymu) gali potencialiai atsirasti ateityje.
Nors projektas baigiasi šiandien, tačiau dar yra 3 mėn., per kuriuos bus rengiama ir tikslinama ataskaita Europos Komisijai.
Daugiau informacijos apie projekto metu įgyvendintas veiklas galima rasti projekto interneto svetainėje adresu https://www.litpas.gpf.lt/