Naujienos

2023 - 04 - 28

Kodėl Lietuvos institucijos teikia Europos Komisijai klaidinančią informaciją apie šalies miškų būklę?

Dalyvavome 2023-05-28 (penktadienį) Aplinkos ministerijos surengtame renginyje, kuriame Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovai pateikė vertinimus, kaip Lietuvai sekasi įgyvendinti europinius aplinkosauginius reikalavimus (angl. k. Environmental Implementation Review 2022, EIR). Aplinkos nuostatų įgyvendinimo priežiūrą pristatė Europos Komisaras Virginijus Sinkevičius bei aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

AM giriasi, kad nuo 2018 m. „Natura 2000“ tinklas išplėstas 865 tūkst. ha, iki 624 teritorijų ir dabar užima 1,034 mln. ha arba apie 14 proc. Lietuvos teritorijos. Ir kad vis dar vykdoma plėtra.
Aptarime dalyvavęs Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis pakomentavo DG ENVI atstovų pristatytą ataskaitą ir pateikė keletą klausimų:
  • ES Žaliajį susitarimą (EU Green Deal) miško ir žemės savininkai suprantame, kaip susitarimą, o ne diktatą;
  • Tvarumas yra suprantamas, kaip lygiavertis balansas tarp aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių elementų, o ne vienpusiškas išskirtinai aplinkosauginių ambicijų dominavimas;
  • Aplinkos vertybių išsaugojimo užtikrinimas galiausiai gula ant žemės ir miško savininkų, miškininkų ir ūkininkų pečių. Ir mes tos atakomybės nesikratome, tai, kad 2/3 visų sugotinų vertybių surandama ūkiniuose miškuose (o ne jau anksčiau įsteigtose saugomose teritorijose) aiškiai parodo, kad ūkinė veikla palaiko reikiamas sąlygas saugomoms rūšims bei biologinei įvairovei;
  • Kiek iš 121 mln. EUR/kasmet Aplinkos ministerijos skaičiuojamų aplinkosauginėms reikmėms lėšų [arba 825 mln. EUR 2021-2027 laikotarpiu] yra numatyta skirti atlyginti patiriamus nuostolius dėl įvedamų aplinkosauginių apribojimų miško ir žemės savininkams?
  •  Buveinių būklės vertinimo metodika yra (švelniai sakant) netiksli, o pateikiamoje ataskaitoje (13 psl.) konstatuojamas teiginys, neva "daugiau kaip 90 proc. vertinimų rodo, kad Lietuvos miškų būklė bloga arba prasta" yra melagingas;
  • Kas yra tos Lietuvos institucijos, pateikusios Europos Komisijai klaidingus duomenis apie neva tokią prastą Lietuvos miškų būklę?
 Europos Komisijos atstovai sureagavo, kad susitarimas yra būtent tai, ko siekiama, kad jie dėl aplinkosauginių tikslų EK tikrai nesiekia suvaržyti įprastos iki šiol vykstančios ūkinės veiklos ir patvirtino, kad duomenis ataskaitai pateikė Aplinkos ministerija ir jai pavaldi Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba VSTT.
Kartu kalbėjo, kad tikrai tikrai Lietuvos miškų būklė nėra bloga, o čia turėta omenyje tik europinės svarbos buveinių įvertinimo būklė.
P.s. po to AM specialistai paaiškino, kad EK buvo teikta ataskaita apie 12 (!) buveinių būklės įvertinimą ir kad to negalima būtų pritaikyti apibūdinant situaciją visuose šalies miškuose...