Naujienos

2023 - 04 - 21

Konferencija: „Lietuvos privatūs miškai: miško savininkų 30 metų indėlis į šalies dabartį ir ateitį“

Balandžio 21 d. Vilniuje vyko konferencija: „Lietuvos privatūs miškai: miško savininkų 30 metų indėlis į šalies dabartį ir ateitį“

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) š.m. balandžio 21 d. įgyvendindama projektą „Gerosios KPP patirties sklaida ir plėtra miškininkystėje“ (Nr. PLKT-KV-1-01035-PR001) Vilniuje, Belmonte, suorganizavo konferenciją miško ir žemės savininkams tema: „Lietuvos privatūs miškai: miško savininkų 30 metų indėlis į šalies dabartį ir ateitį“, kurioje susirinko net 139 dalyviai iš visos Lietuvos.

Konferencijos metu buvo pristatytos ir aptartos LMSA pastaruoju metu vykdytos veiklos ir atstovautos pozicijos siekiant tobulinti KPP panaudojimo galimybes miško ir žemės savininkams. Taip pat simboliškai paminėtas ir asociacijos 30-metis.

Taip pat išklausėme informatyvių ir svarbių pranešimų - LAMMC Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Diana Lukminė, pristatė: „Privačių miškų savininkų tipai, miškininkavimo tikslai bei jų pokyčiai Lietuvoje“. Be galo įdomus ir informatyvus pranešimas buvo privataus miško savininko Raimundo Nagelės pranešimas - „30 metų supratimo ir patirties pokytis privataus miško savininko akimis“.

Konferencijos pagrindinis akcentas buvo apskritojo stalo diskusija -  „Galimybių tvariam ūkininkavimui privačiuose miškuose gerinimas: siektini pokyčiai“. Šioje diskusijoje dalyvavo ir savo mintis bei pozicijas, siūlymus dėl KPP ir jos tobulinimo galimybių išsakė UAB „Roksulė“ vadovas, LMSA valdybos narys, miško savininkas Raimundas Nagelė, LAMMC Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Diana Lukminė, LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis ir LR AM viceministras danas Augutis.

Miško savininkai trumpai aptarė savo patirtis įsisavinant ES paramą per KPP paramos priemones, pagrindinius iššūkius, kylančius įgyvendinant projektus ir pateikė galimus siūlymus šias problemas spręsti ateinančiame finansiniame laikotarpyje. Tuo tarpu atsakingi institucijų specialistai pateikė komentarus ir gilinosi į išsakytas pastabas su tikslu ateityje tobulinti paramos priemonių įgyvendinimo taisykles siekiant didinti KPP paramos priemonių įsisavinimo efektyvumą.

Renginio dalyviams buvo dalinami marškinėliai su KPP logotipais, taip pat dalomoji medžiaga, reikalinga miško savininkams, siekiantiems pasinaudoti ES parama.

Projektą remia: