Naujienos

2022 - 03 - 21

Kovo 21 d.- Pasaulinė miškų diena. S V E I K I N A M E !

Jungtinės Tautos kovo 21 d. yra paskelbusios Pasauline miškų diena. 2022 m. tema: Miškai ir tvari gamyba bei vartojimas" ["Forests and sustainable production and consumption."]

Pagrindinės 2022 Pasaulinės miškų dienos žinutės:

  • Miškų sektorius sukuria darbo vietų mažiausiai 33 milijonams žmonių, o miško produktus naudoja milijardai.

Apskaičiuota, kad daugiau nei pusė pasaulio ekonominės produkcijos [t.y. BVP] priklauso nuo ekosistemų paslaugų, įskaitant tas, kurias teikia miškai. Apskaičiuota, kad daugiau nei pusė visų pasaulio gyventojų savo gerovei ir pragyvenimui palaikyti naudoja ne medienos miško produktus.

  • Miškai yra būtini planetos sveikatai ir žmonių gerovei.

Miškai užima beveik trečdalį Žemės žemės paviršiaus ir aprūpina žmones tokiomis prekėmis kaip mediena, kuras, maistas ir pašarai, padeda kovoti su klimato kaita, saugo biologinę įvairovę, dirvožemį, upes ir rezervuarus ir yra vietos, kur žmonės gali priartėti prie gamta.

  • Tvarus miškų naudojimas padės pereiti prie ekonomikos, pagrįstos atsinaujinančiomis, daugkartinio naudojimo ir perdirbamomis medžiagomis.

Mediena gali būti naudojama įvairiems tikslams ir daro mažesnį poveikį aplinkai nei daugelis alternatyvių medžiagų. Vieną kartą panaudota mediena gali būti naudojama pakartotinai ir perdirbama, taip prailginant jos eksploatavimo laiką ir dar labiau sumažinant medžiagos pėdsaką.

  • Miško produktų naudojimo išplėtimas prisideda prie anglies neutralumo.

Mokslas ir inovacijos kuria naujus įdomius gaminius iš medienos ir medžių, įskaitant tekstilę, maistą, statybines medžiagas, kosmetiką, biocheminius produktus, bioplastiką ir vaistus. Mažiau tausojančias medžiagas pakeitus atsinaujinančia mediena ir medienos produktais, galima sumažinti anglies pėdsaką.

  • Tvari mediena yra būtina ekologiškų miestų medžiaga.

Statybos ir statybų sektorius visame pasaulyje sukelia beveik 40 procentų su energija susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Naujovės leidžia naudoti daugiau medienos aukštuose pastatuose ir kitoje infrastruktūroje – tai padeda mums „žaliuoti“ savo miestus, nes mediena kaupia anglies dioksidą, jai pagaminti reikia mažiau energijos nei daugeliui kitų statybinių medžiagų ir užtikrina gerą izoliaciją.

  • Miškai yra gyvybiškai svarbūs maisto gamybai.

Miškų ekosistemos paslaugos, tokios kaip biologinės įvairovės palaikymas, klimato reguliavimas, vandens ir dirvožemio kokybė ir kt., yra būtinos tvarioms žemės ūkio ir maisto sistemoms ir augančios pasaulio gyventojų maitinimui. Be to, manoma, kad daugiau nei trys ketvirtadaliai kaimo namų ūkių visame pasaulyje renka laukinį maistą iš miškų ir kitose aplinkose.

  • Reikia daugiau veiksmų, kad būtų sustabdytas miškų naikinimas ir nykimas.

Nuo 1990 m. pasaulis prarado 420 milijonų hektarų miško – plotas didesnis nei Indija –, o daugiausia dėl žemės ūkio plėtros kasmet tebekertama apie 10 milijonų hektarų miškų. Tvarus miškų valdymas gali padėti sumažinti miškų naikinimą ir nykimą, atkurti nualintus kraštovaizdžius ir suteikti žmonėms darbo vietų bei atsinaujinančių medžiagų.

  • Rinkitės medienos gaminius iš legalių ir tvarių šaltinių.

Vartotojai gali prisidėti prie tvaraus miškų naudojimo rinkdamiesi medienos gaminius su ženklinimu arba sertifikatu, patvirtinančiu, kad jie yra iš teisėtų ir tvarių šaltinių.


Ši diena pradėta švęsti 2013.03.21 Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sprendimu. Visos šalys skatinamos tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu organizuoti įvairią veiklą, susijusią su miškų sodinimu, skatinama parodyti pasauliui, kaip pasodinti medžiai, miškai pozityviai keičia gyvenamąją aplinką. [išsamiau: https://www.fao.org/international-day-of-forests/en/]