Naujienos

2023 - 06 - 30

KT: kompensacijų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo žemės savininkams nenumatantis įstatymas prieštarauja Konstitucijai

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo dalis, leidžianti tam tikrais atvejais sklypų savininkams nemokėti kompensacijų už sklypų apribojimą, prieštarauja Konstitucijai, 2023-06-29 pranešė Konstitucinis Teismas (KT). Nustatyta, jog įstatymas prieštarauja Konstitucijos straipsniams, apibrėžiantiems nuosavybės neliečiamumą bei lygybę prieš įstatymą.

„Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įtvirtintu teisiniu reguliavimu nesilaikyta iš Konstitucijos kylančio reikalavimo, įstatymu ribojant nuosavybės teisę, paisyti konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo“, – teigiama ketvirtadienį paskelbtame KT nutarime.

Konstitucinio Teismo nutarime teigiama, kad nesvarbu kada atsirado nuosavybės ribojimai pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (iki 1992m. gegužės 11d. ar vėliau), visi turi būti vertinami ir kompensuojami vienodai. Po šio Konstitucinio teismo sprendimo Vyriausybė ir Seimas  turėtų įvertinti bei peržiūrėti naujomis redakcijomis teikiamus LR miškų įstatymo projektą  ir LR saugomų teritorijų įstatymo projektą, kiek tai liečia kompensavimą už nuosavybės teisių apribojimą, dar iki jų priėmimo ir įsigaliojimo. 
Svarbu ir tai, kad apribojimai konkrečiam žemės/miško sklypui  taikytini tik  po to, kai tokie apribojimai  įregistruojami Registrų centre, t.y   pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą ūkinės ir (ar) kitokios veiklos apribojimų nustačius teritorijas taikymas konkrečiam žemės sklypui siejamas su teritorijų nustatymo ir atitinkamos žymos žemės sklypo registro įraše padarymo, o ne jų nustatymą nulėmusios ūkinės ir (ar) kitokios veiklos pradžios data.
Taipogi vis dar Aplinkos ministerijos yra rengiamas LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisų projektas, kuriame yra būtina atsižvelgti į šį Konstitucinio Teismo  2023 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. KT60-N7/2023

INFORMACIJAI:


Šiuo metu Aplinkos ministerija yra patreikusi viešam svarstymui Teisės aktų projektų sistemoje nauja redakcija parengtą LR Miškų įstatymo ir susijusių įstatymų projektų paketą:

Nr. 23-10473 "Dėl Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731511)
Nr. 23-10474 "Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 271, 276, 426 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731515)
Nr. 23-10475 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 116 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731516)
Nr. 23-10476 "Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731517)
Nr. 23-10477 "Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII 2166 95 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731519)
Nr. 23-10479 "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I 1120 5, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731521)
Nr. 23-10481 "Dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 9 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731523)
Nr. 23-10483 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1731525)

Primename, kad š.m. birželio 20 d. Seimo plenariniame posėdyje aplinkos ministras Simonas Gentvilas pristatė taipogi labai svarbų miško ir žemės savininkams nauja redakcija parengto LR Saugomų teritorijų įstatymo projekto [https://t.ly/Qzk4] ir su juo susijusių dar 8 įstatymų pakeitimų projektų paketą. [Nuoroda į 2023-06-20 Seimo rytinio posėdžio Nr. 288 vaizdo įrašą: https://t.ly/Rkq3 ]