Naujienos

2023 - 09 - 12

Leidimai miškui kirsti: Pagreitinamas būtinųjų miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymas

Aplinkos ministras patvirtino Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kurie leis operatyviau ir paprasčiau tvarkyti miškus, pagreitins būtinųjų miško sanitarinės apsaugos priemonių taikymą, nemažinant biologinės įvairovės miškuose.

Naujoje tvarkoje numatyta, kad valstybiniuose miškuose, esančiuose ne „Natura 2000“ teritorijose, nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d. eglės, kuriose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, galės būti kertamos nedelsiant, o dėl leidimo išdavimo bus galima kreiptis atlikus darbus per 5 darbo dienas, bet su sąlyga, kad medžiai su kenkėjais bus iškirsti iki pirmųjų lėliukių susiformavimo.

Išvados dėl sanitarinių miško kirtimų išdavimas turės neviršyti 5 darbo dienų, o motyvuotos išvados dėl miško kirtimo nereikės gauti vykdant vidinės miškotvarkos projektą, kuris patvirtintas ne vėliau kaip 12 mėnesių iki prašymo išduoti leidimą ar pranešimo apie ketinimą kirsti mišką pateikimo. Pakeitimas negaliotų tik toms teritorijoms, kuriose nuo miškotvarkos projekto patvirtinimo nustatyti nauji Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių apsaugos tikslai arba keistos jų ribos.

Dar viena naujovė, kad Valstybinė miškų tarnyba neturės gauti miško kirtimus derinančios institucijos motyvuotos išvados, kai ji jau pateikta pareiškėjo užsakant leidimą kirsti mišką.

Šiame teisės akte nustatyta, kad leidimui kirsti mišką gauti, pranešimui registruoti ar suderinti reikalingų duomenų ir dokumentų į aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą ALIS negalės įkelti Valstybinės miškų tarnybos darbuotojas, tačiau tai galės padaryti bet kuris kitas asmuo, turintis miško savininko raštišką sutikimą.

Taip pat įteisinta nuostata, kad miško kirtimų valstybiniuose miškuose derinimas su saugomų teritorijų direkcijomis būtų neprivalomas, kai išvadą dėl numatomų vykdyti miško kirtimų pateiks valstybinio miško valdytojo paskirtas darbuotojas atsakingas už gamtotvarką.

O saugomos teritorijos direkcijos išvadoje nuo šiol turės būti įvertinta, ar planuojamas miško kirtimas nesunaikins saugomų rūšių ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių, ir ar bus užtikrintas jų atkūrimas.

Pratęstas ir leidimo kirsti mišką privataus miško savininkui galiojimas: jis galios 12 mėnesių nuo leidimo išdavimo per ALIS, o ne iki einamųjų metų gruodžio 31 d., kaip buvo nustatyta  iki šiol.