Naujienos

2023 - 11 - 14

Liko 1 diena sumokėti žemės mokestį O klausimų dėl mokesčio apskaičiavimo daugiau, nei atsakymų.

Iki š.m.lapkričio 15d. reikia sumokėti žemės mokestį už 2023 metus.  Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (toliau — ŽMĮ) 4 straipsnyje įtvirtinta, kad  miško žemė ir žemės ūkio paskirties žemė, kurioje įveistas miškas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, nėra žemės mokesčio objektas.Tačiau, nežiūrint šios aiškios nuostatos, nemažas skaičius miško žemės sklypų vis vien yra VMI apmokestinama  dėl institucijų tarpusavio nesusikalbėjimo, dėl biurokratinių neatitikimų tarp Miškų valstybinio kadastro (VMK) ir Nekilnojamo turto registro  (NTR) duomenų, dėl nekokybiško matininkų darbo grąžinant nuosavybę susidariusių neatitikimų (nesąryšio) tarp dokumentuose įvardinto juridinio ploto ir faktiškai atmatuoto ploto (kuomet NTR įregistruoti žemės sklypai yra suformuoti atliekant preliminarius matavimus) ir kuriems galimai neteisingai apskaičiuotas žemės mokestis, yra 245 395(!), iš jų 24 892(!) sklypai, kurių duomenys apie įveistą mišką Registrų centro NTR visai neregistruoti.

Šį trečiadienį, lapkričio 15 d., klausimas dėl padidėjusių ir neteisingai paskaičiuotų žemės mokesčių bus aptariamas Seimo Kaimo reikalų komitete.  Darbotvarkės 8 klausimu numatoma surengti parlamentinės kontrolės diskusiją tema „Dėl žemės mokesčio padidėjimo“.

Situacija dar labiau komplikavosi dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (VMI) viršininko š.m. spalio 2 d. sprendimo įsakymu keisti, kokiu pagrindu taikyti miško žemės plotų įtraukimą į žemės mokesčio skaičiavimą. Pirmiausiai, kyla pagrįstas klausimas- ar gali tai elgtis VMI viršininkas: 2023 m. spalio 2 d. esmingai keisti tvarką, pagal kurią mažiau kaip po mėnesio apskaičiuojamas šis mokestis, o  jį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.

Atkreipėme Seimo Aplinkos apsaugos komiteto dėmesį į susiklosčiusią situaciją.

Praėjusią savaitę dalyvavom atkualiame pasitarime dėl žemės mokesčio tarifų ir keliame šio mokesčio (kuris turėtų būti miško žemei netaikomas) nustatymo miško žemei atvejų.

Taipogi š. m. lapkričio mėn. 6 d. (pirmadienį) dalyvavome Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Rūmai - LR ŽŪR sukviestame pasitarime .

Žemės ūkio rūmai sulaukė žemdirbių iš visos Lietuvos kreipimųsi, kuriuose nuogąstaujama dėl šiais metais ženkliai išaugusio žemės mokesčio. Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas, pagal kurias žemės savininkai šiemet turės kai kur mokėti 2-3 kartus didesnį žemės mokestį nei ankstesniais metais.