Naujienos

2022 - 08 - 23

LMSA pateikėme pasiūlymų paketą "Dėl biokuro žaliavos didinimo iš privačių miškų galimybių ir veiklos sąlygų gerinimo"

Reaguodami į 2022 m. liepos 21 d. energetikos viceministrės Ingos Žilienės sukviestą pasitarimą „Dėl biokuro žaliavos didinimo iš privačių miškų galimybių ir veiklos sąlygų gerinimo“ ir aptarę šio pasitarimo metu išsakytas iniciatyvas Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (toliau-LMSA) išplėstiniame Valdybos posėdyje 2022 m. rugpjūčio 3 d.,  teikiame asociacijos narių apibendrintas pastabas bei pasiūlymus.

Siūlome spręsti biokuro žaliavos teikimo didinimo iš privačių miškų ir veiklos sąlygų gerinimo trikdžius, kurie atgraso privačių miškų savininkus nuo aktyvesnio miškininkavimo savo valdose,  šiais aspektais:

 1. Valstybei skatinti privačių miškų savininkus valyti savo miškus, pagerinti jų sanitarinę būklę.
 2. Keisti valstybės miškų kontrolės praktiką, sudarant palankesnes sąlygas vietinės žaliavinės medienos ruošai:
  • Labiau koncentruotis į patikrinimus pažeistuose miškuose, informuoti ir skatinti miškų savininkus tvarkyti tokius prastos sanitarinės būklės plotus;
  • Supaprastinti (atsisakant perteklinių biurokratinių reikalavimų) ir sutrumpinti leidimų miškui kirsti išdavimą miškų savininkams;
  • Atnaujinti miškų tvarkymą ir kontrolę reglamentuojančias taisykles. Peržiūrėti ir atsisakyti perteklinių aplinkosauginių/miškininkystės suvaržymų/draudimų ir jų pagrindu- su sveika logika prasilenkiančios miškininkavimo darbų kontrolės ir didžiulių baudų „už žalą gamtai“ bei ekonominių sankcijų;
 3. Keisti valstybės mokestinę ir ekonominių paskatų politiką:
  • Atsisakyti baudžiamojo pobūdžio akcizo tipo privačių miškų apmokestinimo– 5 proc. įmokos nuo galutinės medienos/stataus miško pardavimo kainos;
  • Įdiegti skatinamojo pobūdžio ekonomines priemones medienos kurui gamybai.
 4. Sudaryti technologines sąlygas biokuro rinkimui bei sandėliavimui ir spręsti medienos transportavimo trikdžius.
 5. BALTPOOL biržoje sudaryti galimybes laisvanoriškai parduoti paruoštą žaliavinę medieną ir kirtimo atliekas biokurui iš privačių miškų.

Pasiūlymai detalizuoti LMSA 2022-08-22 rašte Nr.34 PASIŪLYMAI DĖL BIOKURO ŽALIAVOS DIDINIMO IŠ PRIVAČIŲ MIŠKŲ GALIMYBIŲ IR VEIKLOS SĄLYGŲ GERINIMO [perskaityti tekstą galite paspaudę aktyvią nuorodą]

Taipogi pridedame su siūlymais susijusius raštus:

 1. LMSA 2022-08-10 raštas Nr.33 PASIŪLYMAI Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos pakeitimo projektui
 2. LMSA 2021-09-20 raštas Nr.40 Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES PAKEITIMO
 3. LMSA 2021-03-04 raštas Nr.16 DĖL MEDŽIAPJŪTĖS IR MEDIENOS IŠTRAUKIMO TERMINŲ