Naujienos

2022 - 11 - 07

Miškų sertifikavimo PEFC atstovų susitikimas Helsinkyje

LIetuvos pasiruošimą rengti PEFC standartą pristatė LIetuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovas - PEFC standarto rengimo koordinatorius Alfredas Galaunė. Susitikime buvo apsikeista nuomonėmis dėl PEFC strategijos, kuri bus tvirtinama 2022.11.14-18d.d. vyksiančioje PEFC generalinėje asamblėjoje.

Susitikimo pabaigoje nutarta - sekantį PEFC Šiaurės ir Baltijos šalių susitikimą surengti Švedijoje 2023 metų kovo mėnesį.