Naujienos

2024 - 01 - 12

Po aptarimo su miškų sektoriaus atstovais, AM keičia planuotus sprendimus

Šį penktadienį, sausio 12 d. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA iniciatyva kartu su kolegomis iš šalies miškų sektorių atstovaujančių asociacijų, Aplinkos ministerija viceministru Kęstutis Šetkus, AM ir ministrijai pavaldžių institucijų Valstybinė miškų tarnyba ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba vedančiaisiais specialistais aptarėme šiandien didžiausią nerimą miškų savininkams keliančius klausimus:

 • miškuose darbymečiu stringančius darbus dėl leidimų stabdymo/neišdavimo; sustojusį miškotvarkos projektų tvirtinimą [šiuo metu rengiami teisiniai skundai dėl tokios savivalės];
 • Aplinkos ministerijos rengiamą naująją tvarką, kaip turėtų būti įvertinimas miškininkavimo poveikio reikšmingumas NATURA2000 [LMSA pastabas/siūlymus žiūr. iliustracijose LMSA paskyroje soc.tinkle Meta]
 • apie biurokratinių suvaržymų sumažinimą ir 5 proc. mokesčio panaikinimą;
 • kilusias problemas po Miškų valstybinio kadastro perdavimo tvarkyti Registrų Centrui (negalima tikslinti duomenų, neišduodamos pažymos);
 •  būtinybės organizuoti reguliarius socialinių partnerių miškų sektoriuje pasitarimus.

Pasitarimo rezultatai - konstruktyvūs dauguma aptartų klausimų:

 • AM pateiks detalią ir atspindinčią miškininkystės specifiką instrukcija, kaip užpildyti ir pateikti užklausą dėl poveikio reikšmingumo [pagal galiojančią planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarką];
 • bus įvardinti aiškūs kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti vertinama, ar natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklė yra ,,palanki“, reikšmingumo lygiai, kaip konkrečiai bus nustatoma “artima aplinka” ir kt;
 • vienareikšmiškai pritarta "vieno langelio" principo įgyvendinimui (kai besikreipiančiam nereikia pakartotinai surinkti ir teikti informacijos bei dokumentų, kurie yra valstybės institucijų duomenų bazėse ir registruose arba valstybinės institucijos prievolė yra turėti, kaupti ir atnaujinti duomenis);
 • mažinti biurokratinę naštą ir perteklinius apribojimus [pradedant nuo išaiškinimo, kad nereikia poveikio reikšmingumo vertinimo pranešant apie kirtimus dėl jaunuolynų ugdymo, Bt, D, Gl atrankiniams; 3 m3/ha (savoms reikmėms); ribinių linijų; (Dėl sanitarinių atrankinių kirtimų- po leidimų miškui kirsti taisyklių patikslinimo);
 • AM rengia tvarką, kaip bus kompensuojama miško savininkams, jei dėl nustatyto reikšmingo poveikio NATURA 2000 apribojama/uždraudžiama veikla: 1) kompensavimas pagal sudarytas apsaugos sutartis; 2) miško išpirkimas;
 • kilusias problemas po Miškų valstybinio kadastro perdavimo AM žada spręsti;
AM viceministras pritarė LMSA pasiūlymui nuo šiol rengti reguliarius Miškų sektoriaus socialinių partnerių susitikimus.