Naujienos

2022 - 01 - 14

SDG "Miškai ir kamštiena" posėdyje aptarti aktualiausi ES miškų politiką liečiantys klausimai

Šį penktadienį (2022-01-14) vyko Europos Komisijos sukviestas nuotolinis Socialinio dialogo grupės "Miškai ir medžio kamštiena"  [SDG Forestry&Cork] posėdis, kuriame eksperto teisėmis dalyvavo dr. Algis Gaižutis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas ir Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) viceprezidentas.

DARBOTVARKĖJE:

Diskusijai

1) Biologinės įvairovės strategijos 2030 metams įgyvendinimas

a. Saugomos teritorijos nukreiptos į gaires

b. Būsenos tobulinimo tikslų gairės

2) Pasiūlymas dėl reglamento dėl tiekimo Sąjungos rinkai, taip pat eksportuoti iš Sąjungos tam tikrų prekių ir produktų, susijusių su 995/201 panaikinimo

Informacijai

3) ES miškų strategija 2030 m. – Įgyvendinimas .

4) ES dirvožemio strategija 2030 m

5) Tvarūs finansai (miškininkystė ir biologinė įvairovė) – dabartinė padėtis.

6) Bioekonomikos strategija – Bioekonomikos pažangos ataskaita

7) kiti klausimai