Naujienos

2023 - 09 - 08

Seimas pradėjo nagrinėti naująjį Saugomų teritorijų įstatymo projektą

Nuo rugsėjo 10 d. Seimas sugrįžta į posėdžių salę ir prasidės VII rudens sesija. Darbotvarkėje - nemažai miško ir žemės savininkams aktualių klausimų, tarp kurių paminėtini  Miškų ir Saugomų teritorijų naujieji įstatymų projektai, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo projektas, jau nekalbant apie mokesčių reformą ir Valstybės biudžeto priėmimą.

Jei Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymo  projektas ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektas dar rengimo ir svarstymo stadijoje Aplinkos ministerijoje, tai Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projektas ir 8 jo lydimieji teisės aktai jau aprobuoti Vyriausybės ir š.m. birželio 20 d. jau praėjo pateikimo stadiją Seimo plenariniame posėdyje.

Dabar Saugomų teritorijų įstatymo projekto aptarimas ir svarstymas persikėlė į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą (AAK-pagrindinis) ir Seimo Kaimo reikalų komitetą (KRK-papildomas). Seimo KRK jau surengė pirmuosius klausymus dėl saugomų teritorijų reglamentavimo š.m. birželio 28 d. [nuoroda į 2023-06-28 Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžio įrašą: https://t.ly/B5Du]. Jame aktyviai dalyvavome ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) atstovai.

Seimo AAK š.m. rugsėjo 6 d. taipogi pradėjo gilintis į naująjį LR saugomų teritorijų įstatymo projektą, tačiau 2 valandų klausymams numatyto laiko nepakako [Nuoroda į posėdžio įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=PW-Okai-DOQ ], tad diskusija toliau vyks ateinančio Seimo AAK posėdžio š.m. rugsėjo 13 d. metu. [Kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją: https://www.youtube.com/watch?v=wDKhsxlUgv8 ]

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) atstovai aktyviai dalyvaujame šiuose teisėkūros procesuose. Dėl Saugomų teritorijų įstatymo projekto parengėme ir pateikėme Seimui detalias pastabas bei konstuktyvius pasiūlymus [su LMSA 2023-09-08 raštu Nr.34 susipažinti galite čia...>>>]

Seimo AAK svarstymuose išsakytos mintys sudomino ir žiniasklaidą, tad tenka dalyvauti diskusijose dėl atskirų saugomų teritorijų reglamentavimo iniciatyvų, pavyzdžiui- dėl privačių saugomų teritorijų atsiradimo.

Pažymėtina, kad aptariamų įstatymų kontekste yra svarbu pažymėti, kad po Konstitucinio Teismo  2023 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. KT60-N7/2023  tapo dar aiškiau, kad apribojimai įsiteisėti gali tiktai juos įregistravus tokią saugomą teritoriją Nekilnojamo turto registre ir kadastre. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo dalis, leidžianti tam tikrais atvejais sklypų savininkams nemokėti kompensacijų už sklypų apribojimą, prieštarauja Konstitucijai, 2023-06-29 pranešė Konstitucinis Teismas (KT).

Dabar šie Konstitucijai prieštaraujantys dalykai privalės būti keičiami, artimiausiu metu KT sprendimą turėtų nagrinėti Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o Seimas atitinkamai turės tikslinti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą.