Naujienos

2022 - 08 - 02

Toliau vyksta Rūdininkų karinio poligono plėtros darbai

LR Vyriausybė šį trečiadienį, rugpjūčio 3 d.,  rengiasi priimti nutarimą  ir patikslinti 2 savivaldybių (Šalčininkų ir Varėnos rajonų) valstybinės reikšmės miškų plotus (bendrai mažinant 16127,7 ha) ir jų ribas.

Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono teritorijoje esantys valstybinės reikšmės miškų plotai (16069 ha), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymu, bus išbraukti iš valstybinės reikšmės miškų plotų. 

Išsamesnė informacija pateikiama LR Vyriausybės 2022-08-03 posėdžio 2 kl. Dėl Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo (TAP-22-1310) (22-8966(2) medžiagoje...>>>

Rūdninkų karinio poligono teritorijoje miškas yra planuojamas kirsti tik infrastruktūros kūrimo teritorijose ir būtino taktinio lauko sukūrimui. Miškų kirtimas nėra numatomas kaip plynas laukas, teritorija bus valoma, vietomis retinama, o kertant infrastruktūrai reikiamus plotus, nebus kertama daugiau neibūtina infrastruktūros sukūrimui.

Atkurto Rūdninkų karinio poligono plotas siekia beveik 17 tūkst. hektarų.

Į steigiamo poligono teritoriją patenka 48 privačios žemės sklypai. Seimui pritarus poligono vystymo įstatymui ir pripažinus ypatingos valstybinės svarbos projektu, privati žemė, įeinanti į nustatytą būsimo poligono teritoriją, bus perduota valstybei. Nuo Seimo pritarimo per 5 darbo dienas bus susisiekta su privačių žemių valdytojais. Daugiau apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą rasite nuorodoje: https://bit.ly/3Efi41P

Kiekvienas sklypas bus vertinamas individualiai. Paimant privačią žemę visuomenės poreikiams, žemės savininkui už paimtą žemę bus atlyginta pinigais pagal rinkos vertę. Žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui pinigais atlyginama paimamoje žemėje esančių sodinių, medynų tūrio, negauto derliaus, įdėtų lėšų žemės ūkio produkcijai ir miškui auginti vertė, visi kiti nuostoliai, patirti dėl žemės sklypo ir jame statomų ar jau pastatytų statinių, įrenginių, dėl žemės sklype esančių želdinių paėmimo visuomenės poreikiams, taip pat iškėlimo iš visuomenės poreikiams paimamo turto išlaidos. 

Išsamesnė Krašto apsaugos ministerijos informacija apie poligono atkūrimą pateikiama čia...>>>