Naujienos

2022 - 12 - 31

VMT keičia miško kvartalų sklypų numeraciją ir taksacinių sklypų geokodus

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) pranešė, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre (toliau - Kadastras) keičiasi miško ūkinių – administracinių vienetų (girininkijų) ribos, skaitmeniniai kodai, miško kvartalų numeracija. Dėl to keisis ir Kadastre įregistruotų miško žemės taksacinių sklypų geokodai.

Informacijos tęstinumui užtikrinti VMT internetinėse prieigose MGIS ir VMTGIS bus papildomai publikuojamos iki 2023 m. sausio 1 d. galiojusių girininkijų ribos ir senoji miško kvartalų numeracija.
Pažymėtina, kad dėl aukščiau minėto Kadastro duomenų keitimo nebus stabdomas leidimų kirsti mišką išdavimas, vidinės miškotvarkos projektų derinimas ir tvirtinimas, Kadastro duomenų keitimas bei kitos Valstybinės miškų tarnybos miško savininkams ir suinteresuotiems fiziniams bei juridiniams asmenims teikiamos paslaugos. Tačiau, pereinamuoju laikotarpiu galimi Kadastro duomenų publikavimo ir paieškos sutrikimai internetinėse prieigose MGIS ir VMTGIS.

Pilnas VMT pranešimas: https://bit.ly/3FYAtkV