Renginiai

2023 - 03 - 24

LMSA išplėstinis valdybos posėdis

Darbotvarkė:

09:50 -10:00 val. Registracija. Kava.

I dalis: Bendrieji klausimai

10:00 – 10:40 val. Aktualūs miško ir žemės savininkams žemės naudojimo politikos pokyčiai [dalyvauja: aplinkos viceministrės Monika Juodvalkė ir Daiva Veličkaitė-Matusevičė]

10:40 – 11:10 val. Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) aktualijos. [kviečiami VMU, AM ir VMT atstovai].

11:10 – 11:40 val. Dėl ŽŪM iniciatyvos steigti melioracijos fondą. [dalyvauja: ž. ū. viceministras Donatas Dudutis ir kt. ŽŪM specialistai].

11:40 – 12:00 val. Kitų AM ir ŽŪM  teisės aktų rengiamų  pokyčių aptarimas [kviečiami AM, ŽŪM, VSTT, VMT atstovai].

12:00 – 12:30 val. Pietūs. Kava.

II dalis: LMSA Valdybos klausimai

12:30 – 12:45 val. LVK narsytė, mokestis. [kviečiami LVK atstovai].

12:45 – 13:00 val. Harvardo universiteto produktyvumo didinimo metodo pristatymas. „Elgesio dizainas“ Gražina Mongirdienė ir Lidija Kraujalienė.

13:00 – 14:30 val. LMSA Valdybos klausimai. Vadybos pirmininkas dr. Algis Gaižutis.